Materiał Partnera Co może obejmować ochrona osób i mienia?

Co może obejmować ochrona osób i mienia?

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia mogą przyjmować rozmaite formy i wykorzystywać nowoczesne technologie. Obejmują one bowiem zarówno ochronę budynków, jak i zabezpieczenie imprez czy konwojów. Są wykorzystywane na szeroką skalę nie tylko przez firmy, ale także zarządców budynków mieszkalnych. Jakie działania i kompetencje mieszczą się w jej obszarze? Odpowiadamy w artykule.

Gdzie ochrona jest niezbędna?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: wszędzie. Profesjonaliści angażowani są do ochrony nie tylko w obiektach o charakterze komercyjnym, użytku publicznego czy siedzibach firm, ale również w budynkach mieszkalnych. Ich obecność jest niezbędna podczas organizowania wszelkiego rodzaju imprez masowych takich jak targi branżowe, wystawy, konwenty, koncerty i festiwale. W zależności od potrzeb i miejsca agencja ochrony może zapewnić bezpośrednią ochronę fizyczną oraz ochronę techniczną mienia, czyli między innymi monitoring czy system alarmowy. Z usług ochroniarskich korzystają także osoby, które z rozmaitych względów obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wśród nich znajdą się przede wszystkim osoby publiczne, ale nie tylko. Świadkowie przestępstw i ich bliscy również mogą stać się celem ataków.

W wielu przypadkach ochrona osób i mienia odbywa się w ramach stałej współpracy. Stacjonarna ochrona fizyczna znajduje zastosowanie w przypadku szkół, szpitali, obiektów biurowych i innych im podobnych. Często też agencje ochrony angażowane są do pojedynczych zleceń, na przykład zabezpieczenie rozmów biznesowych, trasy przejazdu lub pobytu gościa z zagranicy w kraju. Każda sytuacja wymagająca zapewnienia ochrony osobistej, na przykład przed porwaniem czy aktom terroru kryminalnego, jest inna i wymaga indywidualnego podejścia agentów ochrony odpowiedzialnych za bezpieczeństwo klientów. Często też, obok standardowych usług w obszarze ochrony osób i mienia, firma ochroniarska realizuje też inne, mniej typowe zadania.

Kompleksowa ochrona osób i mienia

Skuteczna ochrona osób czy obiektów wiąże się z prowadzeniem działań na wielu obszarach. Wymaga udziału wykwalifikowanych agentów ochrony oraz użycia nowoczesnego sprzętu tworzącego funkcjonalny system zabezpieczeń. Lista obowiązków agentów ochrony jest długa i może obejmować:

  • czynne przeciwdziałanie próbom kradzieży, napadom rabunkowym, dewastacji mienia i innym niepożądanym działaniom;
  • uniemożliwienie wejścia na teren obiektu osobom niepowołanym i nieupoważnionym;
  • regularne obchody chronionego terenu;
  • wezwanie grupy interwencyjnej lub odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;
  • utrzymanie kontaktu oraz powiadamianie klienta i przełożonego o problemach i awariach technicznych;
  • nadzorowanie systemu kamer przemysłowych;
  • koordynację akcji ewakuacyjnej;
  • dbałość o drożność dróg ewakuacyjnych;
  • prowadzenie dokumentacji ochrony obiektu;
  • kontrolę ruchu osobowego i kołowego.

Jak wyjaśnia warszawska agencja ochrony Protego Security, na podstawie wskazanych przez klienta potrzeb i wymagań co do zapewnionej ochrony firma ochroniarska dobiera pracowników o określonych predyspozycjach i zapewnia im właściwe wsparcie techniczne. Warto dodać, że w przypadku ochrony obiektów agenci ochrony odbywają szkolenie w zakresie topografii budynku, istotnych urządzeń i instalacji oraz specyfiki obiektu i jego wewnętrznych procedur. Ponadto też mają wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej i pomocy przedmedycznej.

Opracowanie:

Protego Security Sp z o.o.

Warszawa , Jana Kazimierza 64 lok. 74

Podziel się