Materiał Partnera Charakterystyka i zadania ochrony fizycznej

Charakterystyka i zadania ochrony fizycznej

W celu zapewnienia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa na danym terenie często korzysta się z usług profesjonalnych firm ochroniarskich. Tacy zleceniobiorcy świadczą między innymi usługi ochrony fizycznej obiektów. Na czym to polega i co należy do obowiązków zatrudnionych pracowników? Czy warto zlecać tego typu działania na posesji prywatnej lub publicznej?

Na czym polega ochrona fizyczna?

Ochrona fizyczna to stałe zabezpieczanie mienia w miejscu wskazanym przez klienta. Usługa może obejmować takie obszary jak:

 • prewencyjne patrolowanie terenu wraz z obejściem,
 • interwencje na terenie obiektu w razie wystąpienia alarmu,
 • monitorowanie systemu alarmowego,
 • bezpośrednia ochrona fizyczna (stała stacjonarna obecność wykwalifikowanych pracowników na terenie strzeżonym),
 • ochrona imprez masowych,
 • usługa recepcyjna (kontrola wejść/wyjść, rejestracja ruchu samochodowego
  i działania pokrewne).

Szczegółowa charakterystyka ochrony fizycznej została zawarta w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.0.2142).

Z czego korzystają pracownicy?

Pracownicy realizujący usługę ochrony fizycznej mają do dyspozycji wiele skutecznych narzędzi, które wspomagają ich w realizacji powierzonych działań. Mowa tutaj między innymi o elektronice z zakresu łączności bezprzewodowej oraz o broni obiektowej. Sprzęt zapewniający łączność jest niezbędny do otrzymania bezzwłocznego wsparcia patrolu interwencyjnego. W przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji uprawniony
i przeszkolony pracownik może również dać sygnał ostrzegawczy oraz użyć broni obiektowej.

Oczywiście ochrona fizyczna to nie tylko specjalistyczny sprzęt, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie, które są niezbędne do wykonywania tak odpowiedzialnego zadania. Właśnie tymi cechami odznaczają się m.in. profesjonaliści z firmy Best Security.

Zakres obowiązków pracowników ochrony fizycznej

Wykwalifikowani pracownicy ochrony mają za zadanie zapobiegać naruszeniom porządku włamaniom, kradzieżom i innym szkodom na terenie wyznaczonego obszaru. Chodzi o to, by zapewnić pełne bezpieczeństwo zabezpieczanym osobom lub mieniu.

Zakres działań obejmuje między innymi:

 • dbanie o bezpieczeństwo chronionego obiektu,
 • identyfikowanie osób wchodzących i opuszczających dany teren oraz ustalenie uprawnień do przebywania w ochranianych obiektach,
 • ujmowanie (w uzasadnionych sytuacjach) osób stwarzających niebezpieczeństwo,
 • interweniowanie w razie próby popełnienia czynu zabronionego,
 • zdawanie raportów ze stanu bezpieczeństwa oraz z czasu dyżurów,
 • regularne dozorowanie całego terenu oraz obchód budynku (ze zmienną trasą),
 • nadzorowanie zapisu zainstalowanych kamer monitoringu,
 • kontrola czasu pracy zatrudnionych osób.

Powyższe działania inicjuje się na potrzeby osób prywatnych i firm. Ich uzupełnieniem jest bardzo często założenie skutecznych systemów zabezpieczeń, bazujących na elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu.

 

Podziel się