Materiał Partnera Cechy dobrego notariusza

Cechy dobrego notariusza

Zawód notariusza należy do zawodów zaufania publicznego, więc wymaga się od niego, aby spełniał określone warunki. Musi on przede wszystkim budzić zaufanie klienta i być dla niego wsparciem w każdej sytuacji. W pracy musi się on także kierować przede wszystkim dobrem zleceniodawcy ponad swoim własnym. Jednak na rynku funkcjonuje wiele kancelarii notarialnych, a nie wszystkie z nich oferują najlepsze usługi. Jakie więc cechy powinien posiadać dobry notariusz?


Czym zajmuje się notariusz?

Do zadań notariusza należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych, ale zajmuje się on także innymi czynnościami notarialnymi. Podpisanie dokumentu lub jego kopii przez notariusza sankcjonuje go i nadaje mu pełną wiarygodność prawną. Podstawową czynnością wykonywaną przez notariusza jest przygotowywanie i doręczanie poświadczeń. Przygotowuje on także akty poświadczające dziedziczenie, wyciągi, wypisy oraz odpisy dokumentów poświadczanych notarialnie. Kancelarie notarialne zajmują się także przyjmowaniem dokumentów, papierów wartościowych oraz pieniędzy na przechowanie.

 

Czym charakteryzuje się dobry notariusz?

Notariusz, jak każdy inny zawód, wymaga posiadania określonych predyspozycji. Można wyróżnić kilka cech, zdolności czy umiejętności, które sprawiają, że notariusza można nazwać dobrym specjalistą. Przede wszystkim urzędnik takiego stopnia powinien być przygotowany do wykonywania zawodu od strony teoretycznej i ściśle przestrzegać etyki zawodowej. Dobry notariusz powinien kierować się zawsze dobrem klienta ponad swoim własnym. Takie działania pozwalają na budowę zaufania i więzi, która jest niezwykle istotna przy wykonywaniu czynności notarialnych. Notariusz musi więc odznaczać się honorem i uczciwością oraz stanowić wsparcie dla klienta w każdej sprawie. Zawód notariusza jest dość specyficzny, dlatego głównym wymogiem jest to, aby urzędnik zachowywał szczególną dyskrecję. 

Jak mówi notariusz z firmy szczecin-kancelaria-notarialna.pl: ,,Pozyskaną wiedzę może wykorzystywać jedynie w zgodzie z interesem i wolą klienta. Zachowując sekrety zleceniodawcy dla siebie, notariusz ma szansę na zyskanie u niego zaufania i szacunku w stosunku do swojej osoby." Zawód notariusza wiąże się z pracą pod dużą presją, dlatego właśnie, dobry urzędnik powinien cechować się stabilnością emocjonalną, równowagą i odpornością na stres. Notariusz musi odznaczać się więc opanowaniem, nie ulegać presji i unikać angażowania się emocjonalnie w sprawy klientów. Dodatkowo w tego typu pracy ceniona jest umiejętność organizacji, która pozwoli na utrzymanie porządku i ładu w trakcie wykonywania zawodu.

Podziel się