Materiał Partnera BHP w pracach sprzątających

BHP w pracach sprzątających

Wbrew pozorom prace sprzątające mogą być niebezpieczne oraz wiązać się z ryzykiem wypadków. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od tego, jakiego rodzaju prace są wykonywane. Dotyczy to zarówno korzystania z urządzeń czyszczących, jak i stosowanych preparatów myjących. Jak wyglądają przepisy BHP w pracach sprzątających?

Na jakie zagrożenia narażone są osoby sprzątające?

Może się wydawać, że sprzątanie nie jest pracą nadmiernie niebezpieczną. Jednak inaczej wygląda sytuacja w przypadku sprzątania domu przez nas samych, a inaczej w przypadku firm sprzątających – których pracownicy każdego dnia narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia.

Wśród tych, na które narażeni są najczęściej, wymienić można obciążenie układu ruchu, w wyniku wysiłku statycznego (np. praca w pozycji klęczącej) lub wysiłku dynamicznego (np. prace porządkowe na dużej powierzchni) – mówi specjalista z firmy sprzątającej Cursarius z Warszawy. – Osoby sprzątające narażone są również na upadki na tej samej płaszczyźnie (mokra podłoga, oblodzona nawierzchnia, przedmioty pozostawione na ziemi) lub na upadki z wysokości (z drabiny lub schodów).

Co więcej, prace związane ze śmieciami lub ziemią mogą przyczynić się do kontaktu z mikroorganizmami chorobotwórczymi, a także do zranień. Preparaty czyszczące mogą mieć właściwości żrące, co może doprowadzić do poparzeń skóry. Przerwana lub uszkodzona instalacja elektryczna w profesjonalnych urządzeniach sprzątających albo też brak bieżących badań technicznych może spowodować porażenie prądem.

Zasady BHP podczas prac porządkowych

Przyjrzyjmy się bliżej procedurom bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas sprzątania.

  • Do prac sprzątających mogą być zatrudnione wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac.
  • Do wykonywania prac sprzątających należy używać przeznaczonej do tego odzieży oraz butów roboczych. Niezbędne są również środki ochrony osobistej: rękawice oraz okulary ochronne.
  • Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować stan techniczny urządzeń, które będą wykorzystane, np. odkurzaczy. Jeżeli ich stan budzi jakiekolwiek wątpliwości (przerwany lub uszkodzony kabel, nieprawidłowa praca) należy zaprzestać ich używania oraz zgłosić problem odpowiednim osobom. Dotyczy to również innych akcesoriów niezbędnych do sprzątania, np. drabin.
  • Wysypywanie zawartości koszy na śmieci powinno odbywać się w sposób, w który nie dojdzie do kontaktu z odpadami: najlepiej poprzez wysypywanie ich zawartości bezpośrednio do worka na śmieci.
  • Zabrania się stosowania preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem. Należy używać wyłącznie środków, których właściwości są znane i których użycie nie spowoduje uszkodzeń czyszczonej powierzchni.
  • Nie wolno używać wilgotnych ściereczek do mycia urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Niezbędne jest również opracowanie szczegółowych instrukcji oraz ustalenia kolejności wykonywania prac – dzięki czemu będą one wykonywane w sposób optymalny dla osoby sprzątającej.

Szkolenia z zakresu BHP

Każda osoba, która rozpoczyna pracę w charakterze osoby sprzątającej, musi zostać poinformowana o możliwych zagrożeniach.  Obowiązkowe jest również szkolenie BHP, które kończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. Dzięki zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ryzyko wypadków zostaje zminimalizowane, a prace sprzątające są efektywne oraz przede wszystkim bezpieczne. Niezależnie od tego, czy dotyczy sprzątania biur, obiektów wielkopowierzchniowych, zakładów przemysłowych lub terenów zewnętrznych.

Podziel się