Materiał Partnera Wagi w transporcie i logistyce

Wagi w transporcie i logistyce

Kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest precyzyjne określanie masy przewożonych ładunków. Aby móc robić to w sposób sprawny i dokładny, terminale przeładunkowe i inne ważne z punktu widzenia logistyki miejsca są wyposażone w specjalistyczne wagi samochodowe i kolejowe. Zwykle są to urządzenia elektroniczne bazujące na technologii cyfrowej. Jakie wagi są najczęściej spotykane?

Podkładki ważące (wagi przenośne)

Podkładki ważące są najmniejszymi, najprostszymi w konstrukcji oraz mobilnymi urządzeniami – bez trudu można je przewozić w samochodzie osobowym. Ponadto ich używanie daje precyzyjne wyniki pomiarów oraz możliwość uzyskania wizualizacji obciążenia. To sprawia, że takie wagi w transporcie są chętnie wykorzystywane, szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania wag pomostowych lub najazdowych. Ograniczenia te mogą wynikać między innymi z braku miejsca lub zbyt niskiego budżetu.

Waga podkładowa, zwana także osiową, składa się z dwóch lub większej ilości podkładek ważących, które są połączone przewodowo z terminalem wagowym. Pojazd wjeżdża kołami na każdą z podkładek, a mechanizm ważący umożliwia pomiar nacisku każdej osi. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nierówny lub niecentryczny najazd kół nie zaburzał dokładności badania.

Takie wagi mają niewielką masę oraz są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, przeciążeniami dynamicznymi i wstrząsami. Wysoka trwałość i łatwość przenoszenia sprawiają, że są to urządzenia uniwersalne.

Pomosty wagowe (stacjonarne)

Pomosty wagowe są typem urządzeń pomiarowych, które instaluje się na stałe w określonym miejscu. Przeważnie do ich produkcji stosuje się stal i beton. 

Wagi betonowe mogą być oparte na całkowicie prefabrykowanej konstrukcji, dlatego ich montaż jest niezwykle szybki – podkreśla ekspert z firmy TAMTRON

Urządzenie może być wyniesione lub zagłębione, przy czym podczas wyboru wariantu, należy wziąć pod uwagę lokalizację, środowisko pracy i pożądaną nośność.

Typowa długość pomostu wynosi 18 m, a szerokość 3 m. W zależności od konkretnych wymiarów, waga może być wyposażona w od 6 do 24 czujników, które są montowane za pomocą specjalnych gniazd. Taki sposób instalacji wyklucza jakiekolwiek przemieszczenie się czujników, dzięki czemu pomiar jest precyzyjny.

Wagi kolejowe

Istotną gałęzią transportu jest przewóz ładunków koleją, dlatego terminale logistyczne wykorzystujące ten środek lokomocji także muszą być wyposażone w urządzenia ważące. Wagi kolejowe zwykle są wykonywane jak bezfundamentowe lub w konstrukcji betonowej, często w formie prefabrykatów. Do mieszanki betonowej dodawane są substancje wzbogacające, dzięki czemu gotowa konstrukcja jest odporna na czynniki atmosferyczne i szkodliwe działanie substancji chemicznych.

W urządzeniach do pomiaru ciężaru wagonów kluczową rolę odgrywają czujniki tensometryczne, które znajdują się w specjalnie skonstruowanych gniazdach elastomerowych. Wagi są połączone z systemem komputerowym, który automatycznie oblicza netto i brutto wagonów oraz dokonuje pomiarów masy całego składu, oraz poszczególnych wózków.

Podziel się