Materiał Partnera Transport towarów samochodem z naczepą

Transport towarów samochodem z naczepą

Transportować towary można różnymi sposobami – istnieje transport kolejowy, samolotowy, drogą wodną – morski i rzeczny. I jest też transport drogowy. O ile te pierwsze wykorzystywane są raczej na długich trasach (zwłaszcza samoloty) i przez duże firmy transportujące jednocześnie większą ilość swoich wyrobów, to transport towarowy z użyciem samochodów służy głównie drobnym przedsiębiorcom.

Problemy z transportem towarów drobnicowych

Przedsiębiorcy wynajmują firmy transportowe zarówno do przewozu dużych maszyn, pojazdów, czy innych towarów mieszczących się w przewidzianych ustawą o ruchu drogowym gabarytach, lub też towarów ponadgabarytowych, ale też z drugiej strony, większość przewożonych ładunków, to ładunki tzw. drobnicowe, czyli o wielkości znacznie mniejszej, niż przestrzeń załadunkowa naczepy przeznaczonej do transportu. Mianem ładunku drobnicowego można określić półprodukty, produkty częściowo przetworzone, jak i wyroby gotowe. Produkty, które posiadają własne opakowania jednostkowe, lub produkty w opakowaniach zbiorczych. W wielu przypadkach są to przedmioty niewielkich rozmiarów, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności w czasie załadunku, rozładunku, przeładunku i transportu tych towarów. Taki ładunek wymaga inwencji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią jego transport. Opakowania zbiorcze pozwalają na wyodrębnienie jednostek ładunkowych. Mogą nimi być kartony, skrzynie, butle, beczki, worki, klatki i inne tego typu opakowania, które dodatkowo zabezpieczają ładunek przed uszkodzeniem. Ładunki drobnicowe zwykle cechują się niewielką masą jednostkową oraz różnorodnością kształtów i opakowań, zatem połączenie ich w ładunek zbiorczy ułatwia zarówno załadunek i rozładunek, jak i precyzyjne określenie kosztu transportu, który wynika przecież z faktycznej lub obliczonej wagi ładunku. Ładunki drobnicowe, w zależności od miejsca przeznaczenia, lądują w kontenerach lub klatkach, które potem ustawione zostają na platformie załadunkowej samochodu transportowego z naczepą typu firana, w której mocowane są za pomocą mat, odciągów, pasów itp. by zapobiec przesuwaniu się ładunku. Naczepy kurtynowe posiadają wzmocnioną plandekę, która może być rozsuwana, podnoszony dach i przesuwne tylne drzwi, a także w system HDS, które ułatwiają załadunek i rozładunek towarów.

Czym charakteryzuje się transport całopojazdowy?

Transport całopojazdowy jest znacznie bardziej korzystny dla firmy transportowej, gdyż jedzie się z jednego miejsca w drugie, przeładowuje cały towar i wraca. W przypadku drobnicy wkracza logistyka, gdyż towary trzeba rozładowywać, przeładowywać i załadowywać praktycznie przez cały czas, bo mogą one być odbierane z różnych miejsc i przewożone także do różnych celów. Dlatego też firmy transportowe takie jak GraStel pobierają wyższą opłatę za drobnicę w przeliczeniu na masę towaru, w porównaniu z transportem całopojazdowym. Charakteryzuje się on głównie tym, że towar pochodzi od jednego nadawcy, zostaje załadowany w jednym miejscu i w całości trafia do konkretnego punktu odbioru. Przy tym transportowany może być zarówno jeden rodzaj towaru, jak i wiele różnych towarów, znaczenie ma tutaj miejsce załadunku i rozładunku towaru oraz to, że nadawcą i odbiorcą jest jedna osoba lub firma. Pod pojęciem transportu całopojazdowego możemy rozumieć sytuację, kiedy przewożony ładunek waży dokładnie tyle, ile jest w stanie bezpiecznie udźwignąć dany pojazd, ale można też rozumieć je w ten sposób, że klient wynajmuje całą powierzchnię załadunkową naczepy "na wyłączność", niekoniecznie wykorzystując ją w stu procentach. Może to być rozwiązanie mniej korzystne ekonomicznie, ale bez wątpienia znacznie usprawnia transport, w porównaniu z przewozem drobnicowym. Zwykle takie rozwiązanie wybierane jest wówczas, gdy transportowany ładunek jest cenny, szczególnie podatny na zniszczenie, lub może źle znosić długotrwały transport.

Opracowanie:

Podziel się