Materiał Partnera Transport materiałów sypkich – o czym trzeba pamiętać?

Transport materiałów sypkich – o czym trzeba pamiętać?

Transport niektórych towarów może być trudny do zaplanowania i przeprowadzenia. Z pewnością zalicza się do nich transport materiałów niebezpiecznych. Kolejnym z dość specyficznych rodzajów jest transport materiałów sypkich, który również może okazać się sporym wyzwaniem dla firmy transportowej. Do przewożenia materiałów sypkich koniecznie trzeba dobrać właściwy sposób przewozu. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę podczas transportowania materiałów sypkich?

Materiały sypkie – czym są?

Mówiąc o transporcie materiałów sypkich należy mieć świadomość czym ona właściwie są. Materiałami sypkimi określa się budowlane surowce w postaci sypkiej, do których zaliczają się między innymi:

  • piasek,
  • żwir,
  • wapno,
  • cement,
  • pospółka.

Wszystkie wyżej wymienione materiały najczęściej wykorzystywane są na placach budowy. Materiały sypkie stosowane są do budowy dróg, a także obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Miejsce wykorzystywania materiałów sypkich ma ogromne znaczenie w kwestii transportowania ich. W niektóre miejsca niemożliwe jest użycie konkretnych środków transportu, jak np. transport kolejowy, ponieważ nie będzie możliwości odbioru materiałów. W związku z tym w przypadku materiałów sypkich najczęściej stosuje się transport drogowy, którego zaletą jest sprawne wykonanie zlecenia i możliwość dotarcia do najtrudniej dostępnych miejsc.

Oprócz surowców budowlanych, do materiałów sypkich zalicza się również poszczególne artykuły spożywcze, jak np.:

  • cukier,
  • mąka,
  • sproszkowane mleko.

Sypkie materiały to również pasze i nawozy.

Przewóz materiałów sypkich

Materiały sypkie transportowane są luzem lub pakuje się je w worki, skrzynie, kontenery lub beczki. Na duże odległości przewożone są przy wykorzystaniu transportu kolejowego, a nawet morskiego. Jednakże na mniejszą skalę dużo bardziej opłaca się zatrudnić firmę transportową taką jak Grzegorz Kwiecień Transport międzynarodowy, która specjalizuje się w transporcie drogowym. Korzystając z takich usług, powinniśmy wiedzieć, że materiały sypkie przewożone są w jednokomorowych lub wielokomorowych silosach, których używa się przede wszystkim do transportowania artykułów spożywczych.

Firmy transportowe zajmujące się przewożeniem materiałów w silosach powinny dbać o to, aby silosy były utrzymywane w czystości. W tym celu po każdym przewozie czyści się je zgodnie z wytycznymi. W przypadku transportowania sypkich materiałów budowlanych lub węgla wykorzystuje się samochody z nadwoziem samowyładowczym.

Wydawać by się mogło, że transport materiałów sypkich nie powinien być kłopotliwy, jednakże należy pamiętać o tym, aby przewożone towary nie uległy zbryleniu się. W tym celu osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie takiego transportu muszą zadbać o odpowiednią ochronę przed wilgocią oraz przed grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów. W trakcie przewozu musi też zostać zapewniona ochrona przed rozpyleniem, zwietrzeniem oraz samozapłonem materiałów sypkich.

Podziel się