Materiał Partnera Transport materiałów sypkich

Transport materiałów sypkich

Materiały sypkie to zarówno różnego rodzaju odpady budowlane, jak i kruszywa, w tym piaski, oraz produkty rolnicze. Określane są one mianem „dry bulk cargo”, czyli zaliczane są do grupy suchych ładunków masowych. Warto przy tym wiedzieć, że przewóz tego typu towarów następuje najczęściej luzem, bądź techniką pakowania workowego.

Rodzaje materiałów sypkich

Do materiałów sypkich można zaliczyć wspomniane produkty kopalniane, budowlane, przeznaczenia chemicznego, a także spożywcze-rolne. Do najczęściej przewożonych towarów z tej grupy, zalicza się zaś: nawozy sztuczne, cement, wapno, kruszywa, piasek, żwir, ziemię, gruz, węgiel, rudy metali, zboże, pasze, mąkę, sól, cukier, ryż i ziarno, a także mączki gipsowe i dolomitowe, rudy perlitu, piaski szklarskie, popioły mokre i suche, oraz gotowe mieszanki budowlane dostarczane bezpośrednio na place budów. Najlepsze firmy przewozowe, podejmują się również przewozu innych materiałów niekonfekcjonowanych.

Transport samochodowy

W przypadku przewozu materiałów sypkich luzem, w transporcie samochodowych, wykorzystuje się najczęściej pojazdy siodłowe ze specjalnymi naczepami, a także różnego rodzaju wywrotki. Ważne przy tym jest to, aby na trasach międzymiastowych, krajowych, szybkiego ruchu, czy też zagranicznych, każdy transport był w odpowiedni sposób zabezpieczony tak, aby nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia komunikacyjnego (w zakresie przewozu ładunków sypkich stosowne regulacje zamieszczono w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym). Na przewoźnikach spoczywa zatem obowiązek stosowania innowacyjnych metod załadunkowych, które pozwolą na stabilne przewożenie materiałów sypkich. Najczęściej są one dzisiaj zabezpieczane dodatkowo specjalnymi siatkami, plandekami, a nawet metalowymi zabudowami.

Metody przeładunku

Przeładunek materiałów sypkich na pojazdy samochodowe/ciężarowe z naczepami, możliwe jest dzisiaj dzięki szeregu różnego rodzaju urządzeń. Mowa o pompach podłączonych do specjalnych silosów, o koparko-ładowarkach, o żurawiach przenośnikowych, dźwigach gąsienicowych, czy o przenośnikach teleskopowych. Jeśli chodzi zaś o technologię, którą wykorzystują przewoźnicy, można do niej zaliczyć naczepy z tak zwanymi ruchomymi podłogami, świetnie nadającymi się do rozładunku materiałów sypkich rolniczych – zwłaszcza różnego gatunku zbóż!

Właściwości substancji a transport

Transport ładunków sypkich, jest bardzo złożony, a podejmują się go tylko najlepsze firmy branżowe – za taką uważa się przedsiębiorstwo usług transportowych Kamil-Trans z Gruduska (woj. mazowieckie). Wiąże się on bowiem między innymi z koniecznością dokładnego poznania specyfikacji towaru tak, aby odpowiednio zabezpieczyć go przed warunkami atmosferycznymi, temperaturami, czy zjawiskiem zbrylania, rozgrzewania, upłynniania, a także rozpylania. Istotne jest także przeciwdziałanie rozwoju pleśni, drobnoustrojów, grzybów, czy zawilgoceń. Istotna zawsze jest zatem szeroka analiza sanitarna materiałów sypkich. 

Opracowanie:

Usługi Transportowe Kamil-Trans Cezary Kącki

Grudusk , Mościckiego 11

  • tel. 600 331 926

Podziel się