Materiał Partnera Transport materiałów niebezpiecznych w pigułce

Transport materiałów niebezpiecznych w pigułce

Przewóz drogowy – krajowy i międzynarodowy – materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznej wiedzy spedytorów oraz wysokich kwalifikacji kierowców pracujących na najlepszych ciągnikach siodłowych. Tego typu transport jest również rygorystycznie uregulowany prawnie, co sprawia, że usługi dotyczące ADR-ów oferują tylko najlepiej przygotowane firmy. Co warto zatem wiedzieć o przewozie materiałów niebezpiecznych?

Czym jest ADR?

ADR to transport materiałów niebezpiecznych według międzynarodowej konwencji w zakresie transportu drogowego oraz ładunków niebezpiecznych. Porozumienie to szczegółowo reguluje zasady, zakazy, normy i nakazy związane z przewozem m.in. paliw, chemii czy też produktów trujących i łatwopalnych. Konwencja ADR określa zatem sposoby znakowania opakowań produktów niebezpiecznych, pojazdów transportujących, kontenerów oraz cystern.

W umowach ADR znaleźć można też zapisy dotyczące uprawnień, jakie musi posiadać dana firma oraz jej kierowcy. Regulacji podlega także logistyka transportu materiałów niebezpiecznych, w tym konieczność prowadzenia przy ich przewozie specjalnej dokumentacji. Uwzględnia ona między innymi dokładny opis towarów, w tym ustalenie ich klasy. ADR-y dzieli się bowiem na dziewięć grup w tym m.in. na:

  • Klasę 2 – gazy,
  • Klasę 3 – materiały ciekłe zapalne,
  • Klasę 4.2 – materiały samozapalne,
  • Klasę 5.1 – materiały utleniające,
  • Klasę 6.2 – materiały zakaźne,
  • Klasę 7 – materiały promieniotwórcze.

ADR w przedsiębiorstwie

Przewóz materiałów niebezpiecznych to zadanie dla specjalnie do tego przygotowanych firm. Przede wszystkim muszą one posiadać oznakowane, w pełni sprawne i często sprawdzane pod kątem technicznym pojazdy, a także osprzęt. Musi on wyróżniać się takim poziomem bezpieczeństwa, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób i mienia, a także, by nie skazić środowiska naturalnego. Kierowcy zajmujący się przewozem ADR posiadać zaś muszą specjalne certyfikaty, które należy okresowo odnawiać wraz z badaniami lekarskimi.

Prócz tego, by móc przewozić ADR, firma transportowa musi zatrudniać specjalistę do spraw bezpieczeństwa. To osoba o odpowiednich uprawnieniach: wykształceniu wyższym, przebytym kursie doradczym, zdanym specjalnym egzaminie, osoba niekarana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu powszechnemu lub wiarygodności dokumentów. Przedsiębiorstw przewozowych materiały niebezpieczne nie jest zatem wiele. Do tego elitarnego grona zalicza się firmę GLOBTRANS, która zajmuje się przewozem różnych towarów na terenie kraju i UE w tym głównie na Litwę i do Włoch.

Aplikacje ADR

Przy transporcie ADR istotne jest m.in. wykorzystywanie specjalnych aplikacji, które pomagają w planowaniu przewozów, a także w ich monitorowaniu oraz opisywaniu. Dzięki niej można też poznać dokładnie wszystkie zasady, jakie powinny być spełnione podczas transportu danego materiału. Obecnie stosuje się głównie aplikację ADR Tool Dangerous Good dostępną w sklepie Google Play. Można ją pobrać zarówno w podstawowej darmowej wersji, jak i z płatnym rozszerzeniem. Nie tylko jednak takie narzędzie jest stosowane.

Najlepsze firmy transportowe i spedytorskie posiadają m.in. odpowiednie narzędzia do satelitarnego śledzenia swojej floty oraz do planowania najbezpieczniejszej trasy, która zapewni również przejazd ekonomiczny. 

Opracowanie:

Globtrans Artur Gosiewski

Ożary Wielkie 43

  • tel. 514 639 172

Podziel się