Materiał Partnera Transport drobnicowy a transport całościowy – różnice

Transport drobnicowy a transport całościowy – różnice

W Polsce bardzo dynamicznie rozwijają się outsourcingowe usługi przewozu towarów, na zlecenia firm handlowych, czy też produkcyjnych. To one wykorzystują dzisiaj dwa rodzaje przewozów, do których zaliczamy te drobnicowe, a także całościowe. Dowiedz się, na czym zasadza się ich różnica, i jakimi zaletami wyróżniają się te odmienne metody transportowe.

Transport całościowy towarów

Transport całościowy towarów polega przede wszystkim na załadowaniu naczepy jednym typem ładunków, wykorzystując całą powierzchnię załadunkową, lub maksymalny poziom udźwigu netto, wyznaczony przez przepisy ruchu drogowego. Przewozami całościowymi można nazwać, w niektórych przypadkach również te dotyczące transportowania towarów – różnego rodzaju – dla jednego zleceniodawcy. Zasadą w tego typu metodzie przewozowej jest bowiem to, że klient płaci za całą – nawet niewykorzystaną – powierzchnię załadunku.

Z opcji transportu całościowego korzystają zaś najczęściej duże firmy handlowe i przemysłowe, które potrzebują również przewozu artykułów ponadgabarytowych. Wielokrotnie podejmują one stałą współpracę z szeroko wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, wyposażonymi w nowoczesną flotę pojazdów. Przykładem jest firma ZIBI Usługi transportowe, zapewniająca przewozy od 6 do 24 ton.

Transport drobnicowy towarów

Za transport drobnicowy towarów, uznaje się zaś taki przewóz ładunków, przy którym dana naczepa wypełniona jest wieloma różnymi artykułami o odmiennych kształtach i rozmiarach, a także o odmiennej typologii. Należą one zaś wielokrotnie do kilku lub nawet kilkunastu klientów danej firmy przewozowej, która nie ustala trasy przewozy od punktu A do punktu B, ale często musi zbaczać z głównego szlaku, aby za jednym razem obsłużyć wszystkim zainteresowanych.

Takie rozwiązanie jest dedykowane najczęściej firmom, które potrzebują okresowego przewozu towarów, bądź ich sprzedaż/zamówienia nie są duże. Najczęściej są to zatem podmioty gospodarcze zaliczane do małych i średnich przedsiębiorstw o dynamicznej skali rozwoju.

Zalety transportu całościowego

Do zalet transportu całościowego zalicza się głównie:

 • szybki proces przewozu, nawet na trasach zagranicznych,
 • łatwa identyfikacja towarów i proces ich załadunku,
 • niskie koszty procesu załadunku i rozładunku,
 • łatwość w łączeniu przewozu lądowego z morskim i lotniczym (transport intermodalny),
 • łatwe lokalizowanie trasy przejazdu i jej modyfikowanie,
 • prosta droga przekazu ładunku z punktu A do punktu B.

Zalety transportu drobnicowego

Do zalet transportu drobnicowego zalicza się głównie:

 • możliwość zbiorczego załadunku palet, towarów wiązanych i kontenerów,
 • niskie koszty przewozu,
 • niskie koszty magazynowania,
 • elastyczne dostosowywanie się firm przewozowych do potrzeb klientów,
 • możliwość przewozu małej ilości towarów,
 • możliwość obsługi rosnącej ilości sklepów e-commerce. 

Podziel się