Materiał Partnera Specyfika transportu ADR. Co warto wiedzieć?

Specyfika transportu ADR. Co warto wiedzieć?

ADR jest to forma transportu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Dlatego też musi spełniać określone środki ostrożności, a kierowca powinien być odpowiednio przeszkolony. Przewoźnicy i spedytorzy uczestniczący w transporcie tego rodzaju są zobowiązani do stosowania się do wymogów i norm określonych przez międzynarodową konwencję ADR.

 

Co to jest umowa ADR

ADR jest to europejska umowa międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, która ma na celu zminimalizować lub ograniczyć szanse na zaistnienie wypadków oraz rozmiaru szkód, jakie mogą wyrządzić ich następstwa. Całkowita ochrona podczas procesu transportu na trasach międzynarodowych wymaga wspólnych przepisów w krajach o różnych regulacjach prawnych. Dlatego umowa ADR obowiązuje w 50 państwach. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych podzielona jest na 13 podstawowych klas. W umowie znajdziemy ich szczegółowy opis, a także m.in. dobór opakowania towarów, dobór pojazdu, sposób przewozu, czynności ładunkowe, zakazy przewozu przez tunele, ochronę przed działaniami terrorystycznymi oraz odpowiednie oznakowania. Służą do tego znormalizowane pomarańczowe tablice oraz naklejki ostrzegawcze.

 

Umiejętności i wyposażenie kierowcy ADR

Osoba kierująca pojazdem przewożącym towary niebezpieczne ADR oprócz prawa jazdy na wybraną kategorię musi także posiadać specjalne uprawnienia z kursów zawodowych ADR. W samochodzie transportowym, w zależności od jego dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju przewożonego materiału niebezpiecznego, kierowca powinien posiadać dwie dodatkowe gaśnice, przynajmniej jeden klin na jeden pojazd umożliwiający zabezpieczenie pojazdu podczas transportu, dwa trójkąty ostrzegawcze, kamizelkę ostrzegawczą, łopatę, latarkę, okulary ochronne, płyn do płukania oczu, maskę ucieczkową i pojemnik umożliwiający zebranie niewielkich ilości uwolnionego ładunku. W razie wypadku to kierowca ADR w pierwszej kolejności odpowiada za zabezpieczenie miejsca oraz podjęcie działań zmierzających do ograniczenia jego skutków.

 

Formalności wymagane przy każdym przewozie ADR

Przewóz ładunków niebezpiecznych może odbywać się tylko określonymi pojazdami, które spełniają wymagania konstrukcyjne zawarte w umowie i posiadają specjalistyczne wyposażenie. Także organizacja takiego transportu jest bardziej wymagająca niż zwykły przewóz. Poza spełnieniem wielu wymogów bezpieczeństwa obowiązują również kwestie formalne. Ekspert z firmy Trans Polonia Group z Tczewa mówi: Przewóz ADR musi być zgłoszony, by wiadomo było, na jakiej drodze może zdarzyć się wypadek. Dotyczy to nie tyle samej kolizji, ile możliwości wycieku niebezpiecznych materiałów. Przed przewozem trzeba skompletować niezbędne dokumenty, m.in. deklarację nadawcy, dokumenty transportu i pisemną instrukcję.

Podziel się