Materiał Partnera Rozbiórki budynków - co warto wiedzieć? Jak wyglądają formalności?

Rozbiórki budynków - co warto wiedzieć? Jak wyglądają formalności?

Rozbiórki domów lub innych obiektów to poważne przedsięwzięcie. Zwykle dochodzi do tego, gdy obiekt nie nadaje się do renowacji lub jej koszt jest większy niż wzniesienie nowego, bądź też budynek jest stary i stwarza zagrożenie. Prace rozbiórkowe mogą być niebezpieczne - zarówno dla osób likwidujących budynek, jak i dla osób postronnych. Dlatego to zadanie powinno być wykonane przez specjalistów, działających zgodnie z aktualnymi przepisami.

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Usunięcie starego budynku z działki wymaga pozwolenia lub zgłoszenia. Prac rozbiórkowych nie wolno rozpoczynać bez dopełnienia formalności (grozi za to grzywna). Zgodnie z aktualnymi przepisami wyjątek stanowi sytuacja, gdy rozbiórka ma dotyczyć obiektów lub urządzeń budowlanych, których wzniesienie nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę (lecz nie mogą być one zabytkami). Przykładem jest parterowy budynek gospodarczy o powierzchni poniżej 25 m2.

W jakich sytuacjach należy ubiegać się o pozwolenie, a w jakich wystarczy zgłoszenie? Zgłoszeniu podlegają obiekty niebędące zabytkami, o wysokości poniżej 8 metrów, których odległość od granicy działki wynosi minimum połowę wysokości oraz obiekty i urządzenia budowlane, których budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia. W innych przypadkach niezbędne jest pozwolenie na rozbiórkę.

Rozbiórki budynków a wyburzenie

W języku potoczny słowa „rozbiórka” i „wyburzenie” są używane zamiennie. Nie jest to duży błąd, choć warto wiedzieć, że między tymi dwoma terminami jest pewna różnica. Słowo „rozbiórka” pochodzi z czasów, gdy obiekty rozkładało się element po elemencie (np. deska po desce), a następnie tych elementów konstrukcyjnych używało się ponownie w innych celach. Natomiast „wyburzenie” to całkowita dekonstrukcja obiektu, zwykle przy użyciu ciężkiego sprzętu, po której pozostaje tylko gruz. Jako że dziś coraz rzadziej wznosi się budynki z tradycyjnych materiałów, różnica między ‘”rozbiórką i „wyburzeniem” coraz bardziej się zaciera.

Prace rozbiórkowe z firmą Trans-Ema

Rozbiórka budynku lub rozbiórki nawierzchni drogowych powinny być zawsze wykonane przez specjalistów obeznanych z aktualnymi przepisami, na przykład z firmy Trans-Ema Emilia Kurzawa z miejscowości Skulska Wieś (województwo wielkopolskie). Zasady, zgodnie z którymi należy dokonać rozbiórki, są opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 18. Bezpieczna rozbiórka obejmuje m.in. zabezpieczenie miejsca rozbiórki przed osobami postronnymi, zadbanie o bezpieczeństwo pracowników, sporządzenie planu rozbiórki i jego przestrzegania, odpowiednich wpisów do dziennika robót, a także usunięcie gruzu z placu.

Opracowanie:

Trans-Ema Emilia Kurzawa

Skulska Wieś 18

Podziel się