Materiał Partnera Kurs pierwszej pomocy - naucz się ratować życie

Kurs pierwszej pomocy - naucz się ratować życie

Życie potrafi zaskoczyć nas na każdym kroku, a co za tym idzie w najmniej dla nas oczekiwanym momencie możemy stać się świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, w wyniku których niezbędne będzie udzielenie pierwszej pomocy najbliższym, współpracownikom, a nawet komuś nieznajomemu. Dlatego też należy pamiętać, że nawet podstawowa wiedza na temat pierwszej pomocy przedmedycznej czy znajomość zasad przeprowadzenia niezbędnych zabiegów resuscytacyjnych, może w ogromnym stopniu przyczynić się do uratowania zdrowia lub życia drugiemu człowiekowi. Doskonałym sposobem, aby posiąść te umiejętności jest uczestnictwo w Kursie Pierwszej Pomocy.

Wiedza, która pozwoli uratować zdrowie i życie

Wbrew pozorom w zdecydowanej większości sytuacji kryzysowych to nie obojętność sprawia, że nie decydujemy się na udzielenie pierwszej pomocy. Najczęściej wpływa na to strach, że zamiast pomóc zaszkodzimy, u którego podstaw leży brak podstawowej wiedzy
i umiejętności, jak należy zachować się w takich sytuacjach. Doskonałym sposobem na zmianę tego stanu rzeczy jest uczestnictwo Kursie Pierwszej Pomocy, które pozwoli nam na zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do uratowania zdrowia i życia człowieka. Warto przy tym pamiętać, że chcąc się zapisać na kurs pierwszej pomocy, nie musimy się do tego specjalnie przygotowywać, gdyż wszystkie najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, zostaną przedstawione na kursie. Uczestnictwo w tego typu szkoleniu przełamie nasz strach oraz pozwoli działać szybko i skutecznie, dzięki nabyciu umiejętności oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz wykonania stosownych do jej stanu lub obrażeń czynności ratunkowych.

Co obejmuje kurs pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy organizowane przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak M&k med Krzysztof Mizera i przeprowadzane są z myślą o wszystkich osobach, które pragną nabyć umiejętności praktyczne i poznać podstawowe techniki z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Poszczególne w tym zakresie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lekarzy, ratowników lub psychologów, którzy mają największe doświadczenie w dziedzinie Ratownictwa Medycznego. Szkolenia tego typu zazwyczaj podzielone jest na dwie części:

  • teoretyczną – omawiającą kwestie rozpoznania zagrożenia, wezwania pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku lub oceny stanu i funkcji życiowych poszkodowanego. Dodatkowo przekazywana jest tam również teoretyczna wiedza
    z zakresu prawidłowego przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, potocznie nazywanej sztucznym oddychaniem, a także jaką pomoc zastosować przy poszczególnych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, bądź też prze urazach czy objawach chorobowych,
  • praktyczną – obejmującą praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy
    w przypadkach najczęstszych sytuacji wymagających interwencji, np. zasłabnięć, zranień, złamań, oparzeń, a także specyficznych dla danej grupy zawodowej np. wypadków komunikacyjnych. Część ta zawiera również naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej z udziałem fantomów.

Na zakończenie kursu najczęściej przeprowadzany jest egzamin testowy, na podstawie którego wystawiane jest imienne zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu podstawowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnictwo w tego typu szkoleniach nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak należy pamiętać, że szybkie i sprawne udzielenie pierwszej pomocy, jeszcze przed przybyciem odpowiednich służb, w ogromnym stopniu zwiększa szanse na przeżycie lub poprawę zdrowia osoby, której życie bądź też zdrowie są zagrożone.

Opracowanie:

M&k med Krzysztof Mizera

Poznań , Jackowskiego 13 lok. 3

Podziel się