Materiał Partnera Kopanie nowego basenu, czy kanalizacji- wybierz najlepszą firmę do prac ziemnych

Kopanie nowego basenu, czy kanalizacji- wybierz najlepszą firmę do prac ziemnych

Jeśli chodzi o roboty ziemne, to polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, nadawaniu mu kształtu określonego projektem oraz jego transportowaniu. Jest to nieodłączny element każdej budowy, obejmujący zarówno wykonywanie fundamentów pod budowle nadziemne, jak również realizację budowli i instalacji podziemnych oraz kształtowanie terenu, czyli usypywanie wałów i nasypów. Do robót ziemnych wykorzystuje się takie maszyny, jak spycharki, zgniatarki, równiarki oraz koparki. Odspajanie gruntu można także przeprowadzać ręcznie przy pomocy między innymi młotów pneumatycznych. Firmy wyspecjalizowane w robotach ziemnych dysponują nowoczesnymi maszynami budowlanymi oraz wyburzeniowymi.

Co mogą nam zaoferować firmy zajmujące się robotami ziemnymi?

Od zawsze najważniejszy w działalności dla firmy takich jak Trans-Ema Emilia Kurzawa był klient i tak pozostaje do dziś, o czym świadczą opinie zadowolonych kontrahentów oraz przybywanie wielu nowych. Wieloletnie doświadczenie na rynku sprawia, że takie przedsiębiorstwa to firmy profesjonalne, świadczące usługi na wysokim poziomie, a ciągły rozwój i poszerzanie oferty daje im możliwość zaspokajania potrzeb najbardziej wymagających klientów. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują podczas realizowania zleceń specjalistyczny sprzęt ciężki. Posiadają sprawną, nowoczesną flotę pojazdów umożliwiającą terminowe prace ziemne i transport kruszyw. Wszystkie obsługiwane są przez doświadczonych operatorów, dzięki czemu zlecenia wykonywane są szybko i dokładnie. W ofertach takich firm znajdzie się zwykle:

  • żwirownia,

  • transport kruszywa,

  • roboty ziemne (koparkami, równiarką i spycharką, np. czyszczeniu stawów, wykopy, rekultywacja i stabilizacja terenów),

  • rozbiórki budynków,

  • recykling gruzu,

  • utwardzanie placów i dróg gruntowych.

W kwestii kruszywa chodzi o pospółkę ( do zasypywania fundamentów i wymiany gruntu), piasek przesiewany 0-2mm murowanie tynki, 0-4mm posadzki, kliniec żwirowy, żwir na fundamenty, stropy, gruz kruszony, gruz kruszony, kamień polny kruszony (ogrodowy), kamień polny kruszony (ogrodowy), czarnoziem ( ziemia ogrodowa przesiewana), czy torf. Roboty ziemne dzieli się na trzy podstawowe typy, uzależnione od specyfiki podejmowanych w ich ramach czynności. Porządkowe roboty ziemne spełniają funkcję przygotowawczą. Wyróżniamy wśród nich przede wszystkim usuwanie zbędnych elementów roślinnych, jak darnina, starodrzew czy pnie i krzewy. Przed rozpoczęciem właściwych prac należy również spulchnić glebę oraz odprowadzić wody odpadowe. Na tym etapie wytycza się także budowle ziemne. Podstawowe roboty ziemne to roboty do których zaliczamy makroniwelację i niwelację, a także wykopy szeroko i wąsko-przestrzenne pod obiekty budowlane, rowy, drogi i instalacje. Do tej grupy zaliczymy także wykonywanie nasypów oraz zasypek i podsypek. Wykończeniowe roboty ziemne polegają głównie na wyrównywaniu dna wykopów oraz wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Skarpy należy wyrównać i zagęścić, nasypy wyprofilować oraz przeprowadzić mikroniwelację. To również moment na ziemne prace ogrodowe – ułożenie ziemi roślinnej i darni oraz kształtowanie małej architektury.

Opracowanie:

Trans-Ema Emilia Kurzawa

Skulska Wieś 18

Podziel się