Materiał Partnera Jak wygląda przewóz materiałów sypkich transportem drogowym?

Jak wygląda przewóz materiałów sypkich transportem drogowym?

Każdy rodzaj towaru wymaga innych warunków oraz zabezpieczeń w transporcie samochodowym. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku przewozu materiałów sypkich, takich jak na przykład piasek, miał, cement, pasze, nawozy. Należy zadbać o ich ochronę przed rozsypywaniem się na drodze podczas jazdy, jak również wyeliminować możliwość zanieczyszczenia innym produktem. Transport takich towarów może odbywać się luzem lub w opakowaniach.

Charakterystyka materiałów sypkich

Zgodnie z zapisami w ustawach oraz wytycznymi w transporcie drogowym materiały sypkie oznaczają produkty, które składają się z suchych, niewielkich i niepołączonych ze sobą drobin lub łatwo się na takie cząstki rozpadają. Innymi słowy, stanowią zbiór pojedynczych kawałków, mających określone wielkości oraz zdolność do przesypywania się. Można do nich zaliczyć między innymi: cement, żwir, piasek, kruszywa budowlane, stłuczkę szklaną, ziemię, pasze, nasiona roślin oraz zbóż, popioły, miał węglowy etc.

Sposób przewozu materiałów sypkich

Przepisy nie precyzują, w jaki konkretnie sposób należy transportować tego typu produkty. Zazwyczaj odbywa się to dwiema metodami. Towar może być zapakowany w worki, beczki, kontenery, skrzynie. W takim przypadku wykorzystuje się zazwyczaj samochody ciężarowe z naczepą lub zwykłe pojazdy dostawcze. TIRY są angażowane przede wszystkim w przewóz dużych ilości i na większe odległości, na przykład w eksporcie bądź imporcie międzynarodowym konkretnych artykułów. Inną opcję stanowi transport materiałów sypkich luzem. Taka sytuacja wymaga załadowania produktów do tak zwanych silosów, szczególnie jeśli chodzi o paszę lub mąkę. Mogą być jedno- lub wielokomorowe. Cięższe ładunki, takie jak żwir, piach są najczęściej przewożone za pomocą pojazdów z nadwoziem samowyładowczym tylnozsypowym lub bocznozsypowym, potocznie znanymi jak wywrotki.

Zabezpieczenie ładunku materiału sypkiego

Jak każdy rodzaj towaru, tak również te omawiane w artykule wymagają odpowiedniej ochrony w czasie transportu. Należy zadbać o zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem, aby nie doszło do zbrylenia się materiału. Niewłaściwe utrzymywanie higieny w przestrzeni ładunkowej może doprowadzić do rozwoju wielu mikroorganizmów oraz grzybów i pleśni. Ponadto jeden samochód może być wykorzystywany do przewożenia różnych substancji w różnym czasie, dlatego należy zapobiegać możliwości ich zanieczyszczenia wcześniej załadowanym produktem. W przeciwnym razie towar będzie niezdatny. Warto więc skorzystać z firmy dysponującej odpowiednią flotą pojazdów, na przykład przedsiębiorstwa transportowego Szybki Bill, które znajduje się na terenie Nowego Targu. Produkty przewożone luzem muszą być okryte plandeką, aby zapobiec ich rozpyleniu bądź zwietrzeniu.

Ważny aspekt to także stan techniczny pojazdu, jak również właściwe rozmieszczenie ładunku na samochodzie. Nie może naruszać stabilności auta lub utrudniać kierowania poprzez na przykład ograniczenie widoczności. Materiał musi być tak ułożony, aby nie zasłaniał tablic rejestracyjnych, świateł oraz innych niezbędnych oznaczeń.

Opracowanie:

Szybki Bill Szymon Piątek

Nowy Targ , al. Kopernika 5 lok. 21

Podziel się