Materiał Partnera Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek pasem transportowym?

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek pasem transportowym?

Najważniejszą kwestią jest właściwe rozlokowanie transportowanych towarów w przestrzeni ładunkowej oraz zabezpieczenie przed przemieszczaniem się. Po umieszczeniu ładunku na osi wzdłużnej pojazdu (lub najbliżej, jak to tylko możliwe), należy zastosować pasy do mocowania ładunku, aby wykluczyć możliwość przesuwania się, a w skrajnych przypadkach wypadnięcia poza przestrzeń ładunkową. Rzecz jest oczywista, jednak zrealizowanie tych postulatów w praktyce wymaga umiejętności stosowania technik mocowania przy użyciu pasów transportowych. Prezentujemy te najbardziej popularne, posiadające potwierdzoną skuteczność.  

Wszystkie ładunki wymagają mocowania na czas transportu. Niezależnie od tego, czy zastosujemy metodę blokową, ryglowanie czy użyjemy pasów do mocowania ładunków powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby wykluczyć możliwość przemieszczania się transportowanych towarów. Każde odstępstwo od tej zasady może skończyć się poważnymi stratami w mieniu i zdrowiu, a nawet śmiercią. Niezabezpieczony ładunek stanowi zagrożenie nie tylko dla pojazdu, na którym jest przewożony, ale także dla innych uczestników ruchu. 

Ładunki powinny być ustawiane blisko środka ciężkości pojazdu 

Fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie ma właściwe określenie i ustawienie środka ciężkości. Zlekceważenie środka ciężkości może doprowadzić do błędów w ustawieniu ładunku, które grożą ograniczeniem lub utratą sterowności pojazdu, a nawet jego wywróceniem. To temat na książkę, dlatego na potrzeby tego tekstu ograniczymy się do kilku prostych, praktycznych zaleceń: 

  • zgraj środek ciężkości pojazdu i ładunku – możesz wykorzystać całkowitą dopuszczalną ładowność pojazdu tylko wtedy, gdy środek ciężkości ładunku będzie pokrywał się ze środkiem ciężkości pojazdu (znajduje się on plus minus w połowie długości przestrzeni ładunkowej, ale pewną wskazówką są tylko informacje producenta pojazdu) – niezastosowanie się do tego zalecenia może zakończyć się nadsterownością lub podsterownością pojazdu i groźnym w skutkach wypadkiem, 
  • ustawiaj ładunek na osi wzdłużnej pojazdu – jeżeli przewożone towary nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej, należy je ulokować jak najbliżej osi wzdłużnej pojazdu (linia dzieląca wzdłuż przestrzeń ładunkową na dwie połowy), pamiętając, żeby najcięższe elementy ulokować centralnie, a lżejsze po bokach linii, 
  • obniż maksymalnie środek ciężkości ładunku – można to zrobić przez równomierne (pod względem masy, a nie objętości) rozmieszczenie przewożonych towarów na całej podłodze przestrzeni ładunkowej, a także przez ułożenie ładunku na dłuższym boku (o ile jest to możliwe). 
Właściwe rozmieszczenie ładunków, to połowa sukcesu – drugą połową jest zastosowanie właściwych technik i odpowiednich pasów do transportu – mówi specjalista z firmy Paskar. – Należy wybierać pasy wyłącznie renomowanych, godnych zaufania producentów, którzy oferują produkt o jakości potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami. W przypadku uszkodzonych lub wadliwie wykonanych pasów najlepsza znajomość technik mocowania może okazać się zawodna. 

Mocowanie za pomocą odciągów prostych 

Mocowanie za pomocą odciągów prostych wykonujemy przy użyciu pasów i pętli z napinaczem, łańcuchów lub lin. Możemy je zastosować tylko w przypadku ładunków wyposażonych w odpowiednie zaczepy, a do tego posiadających na tyle sztywną i mocną konstrukcję, aby zastosowanie odciągów nie doprowadziło do zniszczenia opakowania i zawartości. Odciągami prostymi mocuje się skrzynie i kontenery, a także różnego typu maszyny. 

Wyróżniamy dwa typy mocowania prostego: ukośne i równoległe. Do pierwszego będziemy potrzebowali czterech odciągów, które mocowane są w górnych narożnikach ładunku i przebiegają mniej więcej po przedłużeniach linii wyznaczających przekątne rzutu pionowego ładunku. W drugim przypadku należy zastosować osiem pasów – po dwa na każdą stronę ładunku. W obu przypadkach należy tak wybrać miejsca zaczepu, aby odciągi przebiegały pod kątem ostrym do podłogi przestrzeni ładunkowej

Mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek od góry 

Do mocowania opasującego także możemy użyć pasów i pętli z napinaczem, a w przypadku lekkich ładunków również pasów i pętli z klamrą. Pas zabezpieczający ładunek prowadzimy od zaczepu, przez wierzch mocowanego obiektu, aż do zaczepu po przeciwnej stronie. Kąt ustawienia pasa względem płaszczyzny podłogi powinien mieścić się w przedziale 75-90°. Należy użyć przynajmniej dwóch pasów transportowych, rozmieszczonych w niewielkiej odległości od naprzeciwległych krawędzi ładunku. Można też zastosować przepasanie czterema pasami w układzie krzyżowym (po dwa zaczepy z każdej strony ładunku). Ten typ mocowania pozwala docisnąć ładunek do podłogi ładowni i w ten sposób zwiększyć siłę tarcia, zapobiegającą przemieszczeniom.  

Mocowanie za pomocą odciągów pętlowych 

W przypadku tego typu mocowania również niezastąpione będą pasy z napinaczem, w tym także pasy dwuczęściowe. Ta technika stosowana jest najczęściej do mocowania ładunków w kształcie walca (lub zbliżonym), w tym m.in. rur o dużych średnicach. Pas obiega mocowany obiekt, a oba jego końce mocowane są w jednym miejscu. Odciągi pętlowe pozwalają zamocować ładunek do jednej ze ścian przestrzeni ładunkowej oraz centralnie (w takim przypadku stosujemy przeciwstawnie mocowane pętle). Aby przeciwdziałać przemieszczeniom wzdłużnym należy zastosować blokady, np. wykonane z drewna sztauerskiego. 

Mocowanie szpringowe 

Ten typ mocowania można przeprowadzić z użyciem pętli (z pasa transportowego lub zawiesia), która opasuje jedną z krawędzi ładunku (można też użyć po jednej pętli na każdy z rogów) i posiada dwa odciągi skośne biegnące na drugą stronę ładunku. Kąt ustawienia odciągów względem płaszczyzny podłogi nie powinien przekraczać 45°. Mocowanie szpringowe służy do zabezpieczenia przed przemieszczaniem wzdłużnym oraz przewracaniem się ładunku. Najczęściej stosowane jest w celu zablokowania przewożonych towarów dosuniętych do przedniej ściany przestrzeni ładunkowej. Możliwe jest także stosowanie dwóch pętli (na dwie przeciwstawne krawędzie ładunku) i odciągów naprzemiennych, aby zablokować obiekt umieszczony centralnie w przestrzeni ładunkowej. 

Ostateczny efekt, czyli bezpieczeństwo mocowania zależy w dużej mierze od właściwie dobranych parametrów pasów, w tym przede wszystkim od odpowiedniego LC i STF. Lashing Capacity określa maksymalną wytrzymałość pasa przy zastosowaniu odciągu prostego. Standard Tension Force jest szczególnie ważny przy stosowaniu odciągów opasujących, ponieważ określa on maksymalną siłę, z którą można docisnąć ładunek do podłoża.

Podziel się