Materiał Partnera Jak często powinny być wykonane przeglądy regałów w magazynie?

Jak często powinny być wykonane przeglądy regałów w magazynie?

Regały magazynowe pełnią ważne zadania: umożliwiają sprawną, szybką i bezpieczną pracę. Jednocześnie są intensywnie eksploatowane, a także narażone na uszkodzenia mechaniczne. Z tego względu tak ważne są regularne przeglądy, które powinny być wykonywane tak często, jak to konieczne. Co prawda kwestię przeglądów reguluje prawo, jednak dla bezpieczeństwa towarów i pracowników znaczenie ma również... zdrowy rozsądek.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy. Bieżące przeglądy regałów magazynowych może on zlecić wyznaczonym do tego pracownikom. Przeglądy okresowe muszą być natomiast wykonywane przez profesjonalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia. Jak często należy wykonywać kontrole stanu regałów?

 

Okresowe przeglądy regałów magazynowych

Regularne przeglądy umożliwiające określenie stanu regałów magazynowych muszą być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Jeśli wpływ na stateczność regału mogły mieć na przykład kolizje z wózkiem widłowym przeglądów należy dokonywać częściej. Dokonać może ich wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. O ile pracodawca nie zatrudnia odpowiedniej osoby konieczne jest skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Uprawnienia do przeprowadzania regularnych przeglądów oraz naprawy regałów magazynowych posiada firma Orson, działająca na terenie całego kraju.

Jakie czynności obejmuje okresowy przegląd? Przede wszystkim ocenę kompletności regałów, pomiar wielkości odkształceń, odchyłów słupów od pionu oraz kontrolę systemów zabezpieczeń. Dodatkowo sporządza się raport, a także przegląda wcześniejszą dokumentację. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przygotowuje się plan naprawczy. Dzięki temu zapewnia się bezpieczeństwo użytkowania regałów, co ma niebagatelne znaczenie dla codziennej pracy magazynu.

 

Bieżące przeglądy regałów na magazynie

Oczywiście kontrola raz w roku to za mało, by zapewnić bezpieczeństwo pracy. Regały magazynowe są bowiem każdego dnia narażone na duże obciążenia, a także uszkodzenia mechaniczne, spowodowane między innymi poruszającymi się po obiekcie maszynami. Z tego względu przynajmniej raz w tygodniu powinna być przeprowadzona kontrola wzrokowa, przez wyznaczonych przez pracodawcę pracowników. Na podstawie przeglądu regał można przyporządkować do jednej z trzech kategorii. Kategoria zielona to stan, który nie budzi żadnych zastrzeżeń. W kategorii pomarańczowej powinny znaleźć się regały, których stan wymaga wykonania niezbędnych napraw w ciągu najbliższych 4 tygodni, jednak możliwe jest ich użytkowanie z wykorzystaniem pełnej nośności. Regały magazynowe zakwalifikowane do kategorii czerwonej powinny być wyłączone z użytkowania oraz bezzwłocznie naprawione.

 

Znaczenie przeglądów dla bezpieczeństwa pracy

Dlaczego regularne przeglądy są tak ważne? Ponieważ nawet niewielkie rysy na regałach mogą spowodować groźne w skutkach uszkodzenia, powodujące stratę zarówno składowanych towarów, jak i obrażenia, a nawet śmierć pracowników. Brak tabliczek znamionowych informujących o dopuszczalnych obciążeniach lub niedostosowanie masy towarów do maksymalnej nośności regałów może spowodować ugięcia półek oraz odchylenie od pionu belek nośnych. Środki transportu wewnętrznego, na przykład wózki widłowe, mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne, a tym samym osłabienie całej konstrukcji.

Nawet niewielkie uszkodzenie może doprowadzić do zawalenia całej konstrukcji, dlatego wszelkie usterki powinny być zgłaszane oraz na bieżąco kontrolowane. Działania zapobiegawcze, w tym przeglądy, mogą zapobiec znacznie poważniejszym awariom, a także wydatkom, związanym z koniecznością wymiany regałów na nowe. Nie wspominając o bezpieczeństwie pracowników, które jest w tym przypadku priorytetowe.

Podziel się