Materiał Partnera Intralogistyka bez tajemnic

Intralogistyka bez tajemnic

Intralogistyka to dziedzina logistyki o nieprzecenionej wartości dla przemysłu. Pozwala na usprawnienie różnych procesów wewnątrz przedsiębiorstw. Jedną z istotnych jej cech jest dążenie do perfekcji, a tym samym ciągłe doskonalenie, które odbywa się poprzez analizy i obserwację procesów na zewnątrz – w innych firmach podobnego typu – oraz wewnątrz, czyli nieustanne usprawnianie przepływu na podstawie obserwacji i raportów.

Przedsiębiorstwa składające się z wielu działów produkcyjnych, posiadających magazyny w różnych lokalizacjach potrzebują sprawnego zarządzania przepływem materiałów czy produktów. Intralogistyka to inaczej wewnętrzna logistyka przedsiębiorstwa, która zajmuje się właśnie sprawnymi rozwiązaniami w łańcuchu dostaw  – informuje ekspert z firmy Cassioli Polska.

Intralogistyka w firmie

Intralogistyka wymaga poczynienia szeregu analiz, które pozwalają ustalić zapotrzebowanie poszczególnych działów produkcyjnych firmy. Dostawy z magazynów lub kolejnych hal produkcyjnych powinny przepływać płynnie. Niekorzystne dla przedsiębiorstw są tzw. puste przepływy. Mają one miejsce wtedy, kiedy dostawy spełniają niewielkie zapotrzebowanie, pochłaniając tyle samo środków co przy pełnych dostawach. Aby ich uniknąć, należy dokonać synchronizacji pracy różnych działów produkcji, a tym samym zoptymalizować dostawy. W intralogistyce istotne są systemy przechowywania i raportowania stanu posiadania przedsiębiorstw. Nowoczesnym i usprawniającym rozwiązaniem jest wdrożenie technologii RFiD. Automatyzuje ona kontrolę stanu magazynów i pozwala śledzić drogę towarów od momentu produkcji, poprzez poszczególne etapy składowania i transportu do klienta. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie intralogistyki zapobiega przestojom i opóźnieniom, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na satysfakcję wewnętrznych i zewnętrznych klientów firmy.

Gdzie intralogistyka jest szczególnie potrzebna

Istnieją branże z mniej lub bardziej skomplikowanymi potrzebami logistycznymi. Jedną z gałęzi przemysłu, która jest wyzwaniem dla analityków, jest branża motoryzacyjna. Pojazdy mechaniczne składają się z szeregów komponentów, układów i elementów. Każdy model posiada swoją specyfikację, stąd dostawy podzespołów muszą być bardzo zsynchronizowane nie tylko pod względem zapotrzebowania ilościowego, ale także muszą następować w odpowiedniej kolejności. Taką metodę produkcji określa się mianem just-in-sequence. Inną branżą, w której sprawne zarządzanie przepływem towarów jest niezwykle istotne to linie lotnicze. Transport bagaży musi przebiegać sprawnie, ale i bezpiecznie. Wymaga to precyzyjnego  zaplanowania transportu, który spełni standardy bezpieczeństwa wymaganego na lotniskach. Wewnętrzna logistyka w tego typu przedsiębiorstwach odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu wysokiego poziomu zysków.

Podziel się