Materiał Partnera Czym jest spedycja międzynarodowa?

Czym jest spedycja międzynarodowa?

Każdego roku można zauważyć coraz większe zapotrzebowanie na obsługę związaną z krajowym i zagranicznym transportem produktów. W związku z tym coraz większe znaczenie na rynku mają też firmy spedycyjne. Obecnie światy handel oparty jest na spedycji międzynarodowej, ponieważ umożliwia ona przesyłanie produktów z całego świata. Czym dokładnie jest międzynarodowa spedycja oraz na czym polega ten proces?

Kim jest spedytor?

Spedytor to osoba prawna lub fizyczna, która zajmuje się organizowaniem transportu rozmaitych dóbr materialnych, a także czynnościami powiązanymi. Tymi mogą być np. przeładunek, magazynowanie czy pakowanie. Firmy spedycyjne to pośrednicy transportu, które w tej postaci działają we własnym imieniu, jednakże koszt usługi ponoszony jest przez zleceniodawcę. Do głównych zadań spedytora należy minimalizowanie kosztów dotyczących procesów spedycyjnych. W przypadku uszkodzenia towarów lub ich zaginięcia, odpowiedzialność za to ponosi spedytor.

Spedycja międzynarodowa – co to takiego?

Usługą, która zajmuje się organizowaniem translokacji dóbr materialnych w rozmaitych krajach jest spedycja międzynarodowa. Obecnie ta gałąź branży TSL (transport, spedycja, logistyka) przeżywa dynamiczny rozkwit. Ten rodzaj spedycji związany jest z planowaniem i zarządzeniem działań tak, by możliwe było, jak najszybsze i najbezpieczniejsze przewożenie towarów z jednego punktu do drugiego. Warto dodać, że spedycja to nie tylko przewóz produktów. Swoimi działaniami usługa ta obejmuje ich przechowywanie, a także tworzeniem dokumentów, które są związane z translokowanym produktem. Spedycja oferowana przez firmę transportową Bąbel z Samoklęsk Małych w województwie kujawsko-pomorskim obejmuje:

  • zlecanie załadunków,
  • przepakowywanie,
  • ubezpieczenia produktów od nieszczęśliwych wypadków i odprawy celnej,
  • sprawdzanie zawartości transportu w miejscu odbioru.

Z międzynarodowych usług spedycyjnych korzystają przede wszystkim przedstawiciele transgranicznego handlu, których działalność oparta jest na pośrednictwie między firmami transportowymi.

Na czym polegają usługi spedycyjne?

Spedycja to proces złożony i skomplikowany, dlatego od firm z tej branży oczekuje się profesjonalizmu i pełnego zaangażowania w wykonywane usługi. Duże znaczenie ma to, by działania spedycyjne były zgrane ze sobą w czasie. Do tego usługi spedycyjne wymagają na takich firmach doskonałą współpracę z innymi przedsiębiorstwami z tej branży zarówno w kraju, jak i za granicą. Problemy mogą być związane np. z nadaniem wielkogabarytowych towarów, które najczęściej transportowane są drogą morską lub tradycyjną.

Do głównych obowiązków spedytora należy śledzenie trasy przewozu w taki sposób, by towar bezpiecznie dotarł do odbiorcy. To oznacza, że spedycja jest ściśle związana z transportem i logistyką. Wpływ na to ma wymóg nieustannego kontaktowania się ze środkiem transportu. Z tego względu kierowcy odpowiedzialni za transport kontaktują się ze spedytorami za pośrednictwem komórek i GPS.

Opracowanie:

Bąbel Zbigniew Gardocki

Samoklęski Małe 10

  • tel. 537 817 689

Podziel się