Materiał Partnera Charakterystyka transportu towarów w suchym lodzie

Charakterystyka transportu towarów w suchym lodzie

Transport w suchym lodzie najczęściej stosowany jest do przewozu materiałów medycznych, materiałów do badań i produktów farmaceutycznych. Suchy lód to ogniwo szczególnie wydajne, które umożliwia kontrolowanie zakres temperatury przewożonego towaru i praktycznie eliminuje ryzyko powstania jakichkolwiek ubytków i uszkodzeń przewożonych przedmiotów.


Suchy lód to inaczej CO2 w stałej postaci. Uzyskiwany jest poprzez rozprężanie CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym. Po wyprodukowaniu, wyglądem przypomina śnieg, który ubijany jest w wysokociśnieniowych prasach lub wytłaczarkach do postaci granulek o średnicy 3 mm lub 16 mm. Suchy lód pozwala wytworzyć bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów i zapobiega ich utlenieniu.

Szczególnie istotną właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej bezpośrednio w fazę gazową, z pominięciem fazy ciekłej. To właśnie temu procesowi, zawdzięcza swoją nazwę – "suchego lodu".

Jakie są cechy suchego lodu?

Suchy lód do produkt nie tylko naturalny, ale także przyjazny dla środowiska. Jego temperatura wynosi - 78,5 °C i ma on dwukrotnie wyższą efektywność chłodzenia w porównaniu do lodu wodnego. Transport w suchym lodzie nie wiąże się też z dodatkowymi kosztami związanymi z energią elektryczną potrzebną na działanie chłodziarek. Jest to również produkt niepalny, nietoksyczny i bezzapachowy.

Przebieg transportu w suchym lodzie

Organizacja transportu przesyłek w suchym lodzie wymaga od firmy przewozowej zorganizowania specjalnego łańcucha chłodniczego, co podyktowane jest parowaniem lodu w trakcie transportu. Oznacza to, że należy zapewnić możliwość dosypywania suchego lodu, tak aby przewożony towar lub przesyłki nie rozmroziły się w trakcie transportu. Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiednich zapasów suchego lodu w punktach przewozowych oraz w miejscach dłuższego postoju towaru.

Ze względu na niską temperaturę suchego lodu, jest on najczęściej wykorzystywany to transportu przesyłek na potrzeby przemysłu medycznego i farmaceutycznego.

Jak dodaje specjalista z firmy OCS: Transport próbek w suchym lodzie dla jednostek medycznych wymaga nie tylko odpowiednich samochodów, ale również opakowań, które są niezbędne do tego typu zadania. Konieczne jest także utrzymanie kontrolowanej temperatury w procesie wysyłki, ponieważ jest ona niezbędna dla zachowania odpowiedniej jakości produktów medycznych. Te wszystkie wymogi sprawiają, że jest to forma transportu wymagająca od firmy przewozowej doskonałej organizacji przewozu i doskonale przeszkolonych pracowników.

Korzystanie z transportu towarów w suchym lodzie jest często niezbędne w branży medycznej i farmaceutycznej, ponieważ liczy się tu nie tylko czas przewozu, ale zachowanie odpowiedniej temperatury w trakcie całego przejazdu. Ta kontrola możliwa jest dzięki rejestratorom temperatury umieszczonych w newralgicznych punktach skrzyni załadunkowej oraz w opakowaniu z przewożonym towarem.

Podziel się