Materiał Partnera Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

Systemy zarządzania bezpieczeństwem odgrywają kluczową rolę we współczesnym przemyśle lotniczym. Szczególnie jeśli chodzi o transport. Transport lotniczy, oprócz faktu, że umożliwia komfortowe podróże do najbardziej odległych zakątków świata, stanowi również potężną gałąź przemysłu. Ma ona ogromny wpływ na sferę gospodarczą, polityczną oraz społeczną. Jednocześnie wymaga nieustannego doskonalenia poziomu bezpieczeństwa. 

Zagrożenia w transporcie lotniczym

Wpływ na sferę gospodarczą ma szczególnie duże znaczenie dla rozwoju całych krajów, regionów świata, jak również poszczególnych branż. Brak dostępu do transportu lotniczego w wielu przypadkach nie tylko spowalnia, ale także całkowicie hamuje postęp gospodarczy.

W obecnych czasach obserwujemy stale rosnący popyt na większość usług. Wśród nich znajduje się również transport lotniczy. Wynika to z chęci zaspokojenia potrzeb oraz pragnień. Niestety wraz z rosnącym popytem pojawia się również wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia konsekwencji o charakterze negatywnym. W kontekście ekonomicznym może do niej prowadzić nie tylko niewłaściwa podaż, ale również jej nadmiar.

Zagrożenia ekonomiczne to tylko jedne z wielu niebezpieczeństw, z jakimi trzeba się liczyć w obrębie transportu lotniczego. Kolejną, ważną kategorią są zagrożenia bezpieczeństwa. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

  • umieszczenie i detonację ładunków wybuchowych na pokładzie samolotu,
  • nielegalny transport niebezpiecznych materiałów,
  • działania o charakterze przestępczym (przemyt, kradzieże),
  • sabotaż dokonany przez osoby, które mają dostęp do samolotu.

Poprawa bezpieczeństwa lotniczego

Bardzo istotną kwestią są systemy zarządzania bezpieczeństwem, które mają na celu wydatnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Wdrażane normy prawne oraz inicjatywy ustawodawcze obejmują w głównej mierze program połączenia całego łańcucha dostaw. To sprawia, że ochrona będzie optymalna na każdym etapie transportu ładunków drogą lotniczą. Bezpieczny łańcuch dostaw jest możliwy jedynie w przypadku podmiotów gospodarczych, które posiadają status zarejestrowanego agenta lub znanego/uznanego nadawcy.

Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i ochronie w lotnictwie, to należy zauważyć, że obejmuje ono coraz bardziej zaawansowaną technologię zabezpieczeń. Należą do nich przede wszystkim:

  • opakowania i kontenery odporne na tzw. nieuprawnioną ingerencję,
  • systemy wykrywania materiałów wybuchowych,
  • biometryczne poświadczenia identyfikacji każdego pracownika oraz przyznanych kontroli dostępu.

Niemniej jednak czerpanie z osiągnięć techniki nigdy nie zastąpi sprawnej współpracy z podmiotami, które razem z obsługą powietrzną i naziemną troszczą się o zachowanie procedur bezpieczeństwa.

Kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie lotniczym oraz wdrażanie określonych procedur są przedmiotem wielu szkoleń. Współpracując z firmą Ortodroma z Lublina można liczyć na kompleksową pomoc w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w ruchu lotniczym.

Podziel się