Materiał Partnera Aspekty prawne transportu międzynarodowego

Aspekty prawne transportu międzynarodowego

Aby przemieścić ludzi, przedmioty lub źródła energii, w celu zaspokojenia potrzeb jednostek i społeczności, korzystamy z przeróżnych metod transportu. Jedną z tych metod jest transport towarów i efektem tego transportu są między innymi usługi przewozowe, świadczone przez różne firmy, za pomocą różnych środków transportu (transport drogowy, kolejowy, wodny w tym rzeczny lub morski). Transport może się odbywać wewnątrz kraju, bądź między krajami.

Definicje i wykorzystanie transportu międzynarodowego

Trzeba zwrócić uwagę, że rozumienie pojęcia transportu międzynarodowego może być inne w mowie potocznej, a inne w języku przepisów prawa. Na przykład polska ustawa o VAT nie klasyfikuje transportu towarów do Niemiec, czy innych państw Unii Europejskiej jako transport międzynarodowy, lecz jako transport wewnątrzwspólnotowy. Transport na Ukrainę natomiast jest już transportem międzynarodowym. Takie rozróżnienie jest potrzebne ze względów podatkowych i dotyczy wyłącznie międzynarodowego transportu towarowego. Regulacje dotyczące transportu osób wyglądają nieco inaczej. Transport, niezależnie od miejsca nadania, czy celu przeznaczenia, spełnia wiele funkcji społecznych czy to wobec obywateli państwa, czy wobec jego struktur i organów. Funkcje te możemy rozpatrywać poprzez ich znaczenie społeczne, gospodarcze, produkcyjne czy polityczne. Najbardziej istotną sferą życia, którą obsługuje transport jest produkcja i wymiana. Przemieszczanie surowców i półproduktów z miejsc ich pozyskiwania czy podstawowej obróbki do miejsc, gdzie przetwarzane są one na gotowy produkt a następnie przemieszczanie tego produktu z miejsca wytworzenia do docelowego punktu odbioru to najczęstsze wykorzystanie środków transportu zarówno w obrocie międzynarodowym, wewnątrzwspólnotowym, jak i krajowym. Wymiar gospodarczy transportu to także rozpowszechnianie sprzedaży i kupowania towarów a jego znaczenie dla integracji gospodarki krajowej z gospodarką międzynarodową, jak również wzmocnienie współpracy przemysłowej w skali globalnej są nie do przecenienia.

Po co nam transport międzynarodowy

Regulacje prawne dotyczące zwłaszcza transportu poza granice kraju wynikają z wielu powodów, istotnych dla polityki poszczególnych państw. Zacieśnienie więzi w przypadku polityki transportowej skutkuje między innymi modernizacją i rozwojem transportu a także stworzeniem systemów, z których korzystają firmy transportowe takie jak PHU Wid-Trans i które wpływają na ogólny rozwój gospodarczy. Pomocne w realizacji tych celów są drobniejsze założenia wdrażane przez rządy państw współpracującej w wymianie transportowej, a mianowicie wspieranie rozwoju konkurencji, przeciwdziałanie monopolom, dbanie o bezpieczeństwo transportu i rozwój węzłów transportowych.

Opracowanie:

PHU Wid-Trans Witold Piekarski

Opoczno , Piotrkowska 197

Podziel się