Materiał Partnera
Niech przybywa nam pszczół

Niech przybywa nam pszczół

Pszczelarstwo to trudna sztuka. Tak, właśnie sztuka, bo opieka nad rodzinami pszczół to coś więcej niż zwykłe hobby. Wiele się mówi ostatnio o tym, jak ważne są pszczoły dla przetrwania życia na Ziemi w takim kształcie, jaki mamy obecnie. W Polsce, mimo tego, że wciąż jest niedobór pszczół i tak sytuacja ich jest lepsza niż w krajach wysoko uprzemysłowionych, a dodatkowo wygląda na to, że zainteresowanie pszczelarstwem w naszym kraju rośnie.

Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia pasieki

Prowadzenie pasieki wiąże się ze znajomością i umiejętnością połączenia wielu aspektów działalności, począwszy od tych trywialnych, związanych z prowadzeniem dokumentacji i dostosowaniem do norm i warunków dotyczących produktów spożywczych, aż po umiejętność faktycznej opieki nad istotą żywą o specyficznych wymaganiach i potrzebach. Właściwe wypełnianie tych wszystkich funkcji jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, a jego skutki sięgają nie tylko własnego gospodarstwa, ale całej właściwie społeczności i gospodarki człowieka.

Pszczelarz jest producentem żywności. W związku z tym, że posiada on i użytkuje zwierzęta i wytwarza oraz sprzedaje produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, jest on objęty obowiązkiem zgłoszenia swojej działalności do Powiatowego Lekarza Weterynarii, który nadaje jej weterynaryjny numer identyfikacyjny. Sprzedaż miodu z pasieki jest możliwa dopiero po objęciu nadzorem PLW i może być dokonywana w punkcie sprzedaży na terenie własnego gospodarstwa, na targowiskach i w innych punktach sprzedaży detalicznej.

Sam pszczelarz powinien posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie upoważniające go do pracy przy produktach spożywczych, przed podjęciem się prowadzenia gospodarstwa pasiecznego odbyć odpowiednie kursy i stale pogłębiać swoją wiedzę. Pasieka powinna być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, ale oprócz tego umiejscowienie pasieki musi spełniać odpowiednie przepisy dotyczące odległości od miejsc stałego przebywania ludzi jak np. szkoły, czy osiedla mieszkalne, zaś w obrębie gospodarstwa muszą znajdować się środki lecznicze zarówno dla ludzi, na wypadek pożądlenia, jak i dla rodzin pszczelich.

Pozyskiwanie, produkcja i wreszcie sprzedaż miodu

Na terenie gospodarstwa muszą się znajdować pomieszczenia techniczne i pracownie wyposażone w atestowane urządzenia służące do produkcji miodu i sprzęt pszczelarski, jak również powierzchnia magazynowa do przechowywania zebranego miodu.

Na jakość miodu wpływa wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę przy pracy pszczelarza. Przede wszystkim ważne jest zdrowie rodzin pszczelich gwarantowane przez zapewnienie im opieki lekarza weterynarii. Ogromne znaczenie ma też jakość środowiska przyrodniczego, z którego pszczoły zbierają pyłek. Istotna jest też oczywiście bezpośrednia praca pszczelarza przy ulach. Prawidłowo wybudowana i zorganizowana pracownia miodowa zapewniać musi odpowiedni poziom warunków higienicznych, ale ważny jest także rodzaj wyposażenia pracowni w sprzęty takie jak miodarka, cedzidła, odstojniki i inne produkty wykonane z materiałów kwasoodpornych i dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Jak dowiadujemy się od właściciela firmy UL-MET, producenta sprzętu pszczelarskiego, wszelkie atesty zapewnia właśnie producent i udostępnia je pszczelarzowi, aby w razie kontroli mógł je okazać odpowiednim służbom.

Do sprzedaży może zostać wprowadzony jedynie miód spełniający określone wymagania jakościowe, więc miodobranie, dekrystalizacja i cedzenie muszą przebiegać w ściśle określonych warunkach, zaś na wprowadzenie miodu do handlu zwykle wymagane jest uzyskanie świadectwa jakości handlowej.

Na koniec warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach bez reklamy nie da się sprzedać niczego, więc swoje gospodarstwo i jego produkt pszczelarz sam musi wypromować. Działania marketingowe wymagają zmiany sposobu myślenia i znalezienie sposobu na wzbudzenie popytu na produkt. Dobrym na to sposobem jest bezpośredni kontakt z konsumentem, poinformowanie go o istnieniu produktu i przekonanie o dobrej jego jakości.

Opracowanie:

Ul-Met ZPHU Sprzęt pszczelarski

Koźmice Wielkie 684

Podziel się