Materiał Partnera Na jakie materiały siewne można uzyskać dopłaty w 2022 roku?

Na jakie materiały siewne można uzyskać dopłaty w 2022 roku?

Co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje program, w ramach którego można uzyskać dopłaty do siewu lub sadzenia materiału siewnego z kategorii elitarny, lub kwalifikowany. Rokrocznie kwoty możliwe do uzyskania są różne i mogą obejmować odmienne zboża i uprawy. Jaki materiał siewny objęty będzie dopłatami w 2022 roku?

Materiały siewne ujęte dopłatami

W ramach programu dopłat do materiału siewnego można uzyskać środki na rośliny uprawne w trzech grupach. Są to zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Do zbóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaliczyło: jęczmień, owies (nagi, zwyczajny i szorstki), pszenicę (twardą i zwyczajną), pszenżyto oraz żyto. W ramach roślin strączkowych znalazły się: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny i żółty), soja i wyka siewna. Aby uprawy przyniosły zadowalający plon, istotna jest jakość materiału siewnego. Najlepsze nasiona posiada producent Agronas – sprawdzony przedsiębiorca w branży rolniczej oferujący również mieszanki traw.

Poszerzenie programu dopłat w 2022 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 roku do listy zbóż objętych programem dopłat dodało pszenicę orkisz. Jest to rodzaj zboża powracający do łask i cieszący się coraz większym powodzeniem. Ujęcie go w programie ma zachęcić do inwestowania w ten gatunek i usprawnić uprawę krajowym rolnikom. Jest to również ułatwienie dla gospodarstw uprawiających rolnictwo ekologiczne i wsparcie w produkcji żywności zdrowej i bezpiecznej. Wysokość dopłaty do pszenicy orkisz nie jest jeszcze znana. Zgodnie z zapowiedzią kwota ta ma zostać ustalona w I kwartale 2022 roku.

Wysokości dopłat do materiału siewnego

W 2021 roku wysokość dopłat wyniosła łącznie 75 mln złotych. Kwota ta wzrosła w stosunku do roku 2020, zatem szacuje się, że rok bieżący również może przynieść podniesienie stawek. Ubiegłoroczne kwoty wynosiły kolejno 74,76 zł/ha w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 119,62 zł/ha dla roślin strączkowych oraz 373,80 zł/ha dla ziemniaków. W odniesieniu do wnioskowanej powierzchni, największe tereny dofinansowano w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych (784 089 ha). Na drugim miejscu znalazły się rośliny strączkowe (28 582 ha), a na trzecim ziemniaki (34 634 ha).

Jak uzyskać dopłatę do materiału siewnego?

Aby uzyskać dopłatę do materiału siewnego, należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić na trzy sposoby: osobiście (dokumenty dostarczyć trzeba do kancelarii Biura Powiatowego lub specjalnej wrzutni), przesyłką rejestrowaną (kurierem, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) oraz przez Internet poprzez platformę ePUAP. Minimalna powierzchnia, która może ulec dopłacie to 1 ha. Jednocześnie suma dopłat na przestrzeni trzech lat nie może być łącznie wyższa niż 20000 euro. Wymagana jest również właściwa jakość nasion. Dopłatom podlega materiał siewny elitarny lub kwalifikowany.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
pszenicy twardej – 150 kg;
odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
pszenżyta – 150 kg;
owsa zwyczajnego – 150 kg;
owsa nagiego – 120 kg;
owsa szorstkiego – 80 kg;
łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
bobiku – 270 kg;
wyki siewnej – 80 kg;
soi – 120 kg;
ziemniaka – 2000 kg;
mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas