Artykuł sponsorowany Jak klasyfikuje się ziarna pszenicy?

Jak klasyfikuje się ziarna pszenicy?

Dla rolników poza obfitością plonów bardzo ważna jest także ich jakość. To ona bowiem decyduje o tym, jakie osiągną zyski ze sprzedaży płodów rolnych w skupie. W celu oceny poszczególnych parametrów ziaren niezbędne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Dzięki uzyskanym wynikom można zakwalifikować pszenicę do odpowiedniej grupy, co mówi o jej przydatności do konkretnych celów w przemyśle spożywczym.

Dlaczego klasa i jakość pszenicy jest ważna?

Parametry zebranego ziarna z pola przekładają się na cenę, jaką skup może zaoferować rolnikowi za zboże. Na ostateczną jakość płodu rolnego wpływ ma wiele czynników, a między innymi sposób uprawy, jakość samego materiału siewnego, warunki atmosferyczne, nawożenie, urodzajność gleby. Będzie to także decydować o tym, do czego zostanie przeznaczony produkt, czyli w jakich celach zostanie przetworzony. Rolnicy mogą przekazać próbki do badania jeszcze przed dostarczeniem ziaren do skupu. Niemniej jednak w każde tego rodzaju miejsce, tak jak na przykład firma Agri-Mag z Podgórza, dysponuje własnym laboratorium, w którym przeprowadza analizę przyjmowanych plonów. To właśnie na podstawie takiej weryfikacji rolnicy otrzymują wycenę dostarczanego materiału.

Jakie są klasy pszenicy w Polsce?

Badania poszczególnych parametrów ziaren pozwalają zaliczyć zboże do jednej pięciu grup, jakie zostały ustalone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Konkretne cechy ocenia się w dziewięciostopniowej skali, gdzie 1 to wynik najgorszy, a 9 – najlepszy. Wyróżnia się zatem następujące klasy:

  • E – elitarne, czyli o najlepszych cechach, mająca bardzo dobre wartości przemiałowe oraz wypiekowe;

  • A – jakościowe, cechująca się dobrymi wartościami przemiałowymi oraz wypiekowymi;

  • B – chlebowe, wykorzystywane do wypieku pieczywa oraz przemiału;

  • K – ciasteczkowe, które mają średnią wartość wypiekową i mąka z nich nadaje się do produkcji ciast, wafli. Z tej pszenicy korzysta także przemysł browarniczy;

  • C – paszowe, czyli jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone do wyrobu pasz dla zwierząt.

Co jest oceniane przy klasyfikacji pszenicy?

Na ogólną jakość ziaren wpływa wiele parametrów. Analiza stanu zboża ma na celu ocenę między innymi stopnia dojrzałości, poziomu wilgotności, obecności zanieczyszczeń, barwy, zapachu. Najważniejsze jednak są właśnie cechy jakościowe, wśród których należy wymienić gęstość w stanie zasypowym. Decyduje ona o przydatności plonu do przemiału i powinna wynosić minimum 72 kg/hl. Kolejna to zawartość popiołu, która decyduje o ilości substancji mineralnych, a jej norma to maksymalnie 1,7% suchej masy.

Na przydatność pszenicy do wyrobu mąki oraz produktów zbożowych ma wpływ także aktywność enzymów amylolitycznych, o czym informuje liczba opadania. Musi ona mieścić się w przedziale 250-330 sekund. Ilość glutenu i białka natomiast, podobnie jak wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego, decyduje o przeznaczeniu ziarna. Przykładowo pszenica w klasie elitarnej musi zawierać ponad 14% białka i więcej niż 30% glutenu. Minimalny wskaźnik natomiast to 40 cm3.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas