Materiał Partnera Co mieści się w zakresie usług leśnych?

Co mieści się w zakresie usług leśnych?

Dbałość o lasy stanowi obowiązkowy element działań na rzecz ochrony środowiska. Lasy tworzą nie tylko bogaty ekosystem, w którym żyje wiele gatunków roślin i zwierząt, ale zapewniają nam cenny surowiec, jakim jest drewno. Konieczne jest zatem utrzymanie równowagi między zachowaniem środowiska naturalnego a czerpaniem z oferowanych bogactw. Temu służyć mają usługi leśne.

Zakład usług leśnych

Lasy, jak wiele innych miejsc w pobliżu siedzi ludzkich, nie mogą być pozostawione same w sobie. Ingerencja człowieka w ich funkcjonowanie powinna być minimalna, ale nadal pozostaje konieczna. Usługi leśne służą zatem prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, jednocześnie realizując zasady ochrony leśnych zasobów.

Pozyskanie drewna stanowi główny aspekt działalności człowieka w lesie i powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą. Nie możemy jedynie ścinać drzew, musimy także pomóc w tworzeniu lasu. Zakład usług leśnych, który prowadzi Anna Korzeniowska, prowadzi usługi między innymi w zakresie wycinki drzew – również drzew trudnych – oraz pozyskiwania drewna. Działania swoje wykonuje, dokładając starań o utrzymanie drzewostanu i dlatego zajmuje się też sadzeniem drzewek.

W zakresie usług leśnych leży ponadto zrywka drewna przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Obejmuje ona transport drewna okrągłego z miejsca pozyskania – czyli gdzie zostało ono ścięte – do miejsca, w którym jest ono ładowane, składowane, poddawane wstępnej obróbce. Ze względu na duże rozproszenie drewna oraz niesprzyjające warunki terenowe, jest to najtrudniejsza oraz najdroższa faza transportu.

Las to także cel różnego rodzaju wyjazdów i wycieczek turystycznych. Ze względu na bliskość dzikiej przyrody, tworzone są w nim miejsca przeznaczone do użytku turystów. Przygotowanie terenu pod pola namiotowe czy parkingi również leży w zakresie usług leśnych.

Ochrona środowiska i ludzi

Wszelkie działania podejmowane w lesie muszą pozostawać w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również nie narażać leśnego ekosystemu. Zakład usług leśnych w swojej pracy kieruje się trzema podstawowymi zasadami: trwałości utrzymania lasów, powszechnej ochrony lasów, powiększania zasobów leśnych.

Istnieją ponadto liczne regulacje dotyczące bezpieczeństwa lasów i ich ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z działań ludzkich. Największym jest dla lasów ogień, przed którym ochronę stanowi sprawny system składający się punktów alarmowo-dyspozycyjnych, dostrzegalni przeciwpożarowych, punktów prognostycznych i pomocniczych, punktów czerpania wody oraz sieci: łączności radiotelefonicznej i dojazdów pożarowych, a także baz sprzętu do gaszenia lasów.

Opracowanie:

Podziel się