Materiał Partnera Biocydy. Czym są i jak je stosować?

Biocydy. Czym są i jak je stosować?

Biocydy, według ogólnej definicji, to związki syntetyczne lub pochodzenia naturalnego do zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie, leśnictwie, przechowalnictwie i przemyśle. W naszym artykule skoncentrujemy się na biocydach, które są substancjami niezwykle ważnymi w uzdatnianiu wody chłodzącej i technicznej, przeciwdziałającymi rozwojowi mikroorganizmów żywych.

Biocydy i walka z biofilmem

Biocydy, którym przyjrzymy się bliżej, to substancje, które przeciwdziałają rozwojowi bakterii, grzybów i glonów, które często są powodem groźnych chorób. Są wykorzystywane do likwidowania warstwy szlamu i osadów. Błona biologiczna, którą często nazywamy biofilmem, obniża efektywność pracy systemów wykorzystujących wodę przemysłową, a dodatkowo wpływa na powstawanie korozji, dlatego dbanie o dezynfekcję wody i jej kontrola biologiczna są tak ważne. Jak mówi nam przedstawiciel firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA ze Szczecina, warstwa biofilmu najczęściej tworzy się na styku ciała stałego z cieczą, cieczy z gazem lub cieczy z cieczą. Biofilm to wielokomórkowa struktura, która jest otoczona warstwą ochronnego śluzu. Gdy taka struktura pojawia się w różnego rodzaju instalacjach i układach, może to być kłopotliwe, dlatego z biofilmem należy walczyć z wykorzystaniem biocydów.

Przykłady biocydów wykorzystywanych w przemyśle

O istocie i działaniu biocydów najlepiej opowiedzieć, prezentując konkretne przykłady. Pierwszy biocyd, któremu się przyglądamy, to ESCIDE 31L. To biocyd nieutleniający, produkt biobójczy przeznaczony do stosowania w układach chłodzenia oraz przemysłowych obiektach wodnych. Jest nisko toksyczny i powstaje na bazie izotiazoli. Ma bardzo szeroki zakres skuteczności w stosunku do bakterii i grzybów. Produkt ten przeciwdziała narastaniu biofilmu w środowisku wodnym, zapobiega powstawaniu osadów biologicznych, a tym samym zapobiega możliwości tworzenia się korozji pod osadowej w instalacji wodnej. Inny przykład biocydu to biodysperant ESCIDE 80L – wielofazowy produkt, którego zadaniem również jest niszczenie, a także dyspergowanie biofilmu i zanieczyszczeń organicznych. To produkt biobójczy, również wykorzystywany w układach chłodzenia i przemysłowych obiegach wodnych. Ten biocyd wykazuje bardzo dobre działanie w stosunku do bakterii Legionella Pneumopila. ESCIDE 80L rozpuszcza hydrofobową warstwę ochronną mikroorganizmów dzięki związkom powierzchniowo czynnym, a ze względu na swoje właściwości dyspersyjne produkt utrzymuje zawiesiny w stanie rozproszonym.

Sposób stosowania biocydów – jak przykładowe produkty wymienione powyżej – zależny jest od temperatury wody, pory roku, czasu retencji oraz stopnia zatężenia wody w układzie. Biocydy mogą być stosowane w sposób ciągły lub szokowy zgodnie z instrukcją, kartą techniczną konkretnego produktu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas