Materiał Partnera Złom stalowy – dlaczego warto oddawać go do skupów?

Złom stalowy – dlaczego warto oddawać go do skupów?

Ekologia jest obecnie bardzo gorącym tematem, poruszanym na arenie międzynarodowej. Tak naprawdę dotyczy każdego z nas, gdyż wszyscy ponosimy równą odpowiedzialność za czystość środowiska, w którym żyjemy. Niestety z roku na rok jest ono coraz bardziej zanieczyszczane odpadami, szkodliwymi substancjami i gazami, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie nasze i naszych dzieci. Recykling złomu – mimo że owiany złą sławą- przyczynia się do poprawy stanu środowiska i chroni naturalne zasoby Ziemi przed przedwczesnym zużyciem. Dlaczego warto regularnie odwiedzać skupy złomu?

Złom stalowy i żeliwny

Mianem złomu określamy wszystkie przedmioty metalowe, które mogą zostać poddane ponownemu przerobieniu. Recykling złomu obejmuje jego odzyskiwanie i przetwarzanie gotowych produktów, elementów konstrukcyjnych oraz złomu przemysłowego. Zebrany złom zostaje przetopiony, by następnie dać życie zupełnie nowym przedmiotom. Jakie elementy możemy uznać za złom? Są to metalowe odpady produkcyjne, wyeksploatowane samochody, odpady komunalne z metalu, maszyny, urządzenia oraz ich części. Za złom uważane są także uszkodzone narzędzia, których nie można poddać naprawie. Tak naprawdę każdy z nas ma w garażu lub piwnicy masę metalowych przedmiotów, które są nam już niepotrzebne i tylko zagracają dostępną przestrzeń. Jak przekonuje specjalista ze skupu złomu Stal-Gum- rzeczy tego typu nie powinny lądować na wysypiskach śmieci, należy natomiast przekazać je na złomowisko za odpowiednią opłatą. Przyczyniamy się wówczas do ochrony środowiska, dając dobry przykład młodszym pokoleniom, a przy okazji możemy trochę zarobić.

Dlaczego warto zbierać i sprzedawać złom?

Zbieranie i sprzedaż złomu jest bez wątpienia pożądanym działaniem proekologicznym. Puszki oraz inne przedmioty metalowe, które tak beztrosko wyrzucamy wprost do środowiska naturalnego, ulegają rozkładowi przez wiele lat. Nawet jeśli proces ten zakończy się sukcesem, to do gleby i tak przedostaną się szkodliwe substancje. Czynność ta pozawala zaoszczędzić energię i wodę potrzebną do procesów przemysłowych, w trakcie których tworzone są nowe metale. Zbierając złom przyczyniamy się również do ograniczenia ścieków przemysłowych i zanieczyszczenia powietrza.

W jaki sposób można podzielić złom?

Ze względu na materiał, z którego pochodzi, złom możemy podzielić na stalowy, żeliwny oraz złom metali kolorowych, które inaczej nazywane są nieżelaznymi. Z kolei wśród złomu stalowego wyróżniamy złom wsadowy i niewsadowy. Ten pierwszy posiada takie parametry techniczne i właściwości fizykochemiczne, które pozwalają na jego bezpośrednią przeróbkę w piecu hutniczym. Z kolei ten drugi przez ponownym przetworzeniem, musi zostać poddany obróbce technicznej i mechanicznej.

Opracowanie:

Stal-Gum Piotr Ginter

Gołaszyn 56

Podziel się