Materiał Partnera Zastosowanie systemów rurowych z tworzyw sztucznych

Zastosowanie systemów rurowych z tworzyw sztucznych

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych to rozwiązanie nowoczesne i adekwatne do wielu zastosowań w przemyśle, budownictwie, zaopatrzeniu i usuwaniu odpadów. Właściwości tworzyw sztucznych, z których wykonuje się te systemy, pozwalają na kontakt z wieloma różnorodnymi substancjami powodującymi uszkodzenia i korozje innych powszechnie stosowanych materiałów, dlatego stosowanie systemów rurowych z PVC, PE, PP i podobnych jest coraz bardziej powszechne.

Wpływ składu tworzywa na jego zastosowanie

Zastosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych jest możliwe w wielu obszarach gospodarki, gdzie występuje przesyłanie gazów i cieczy na odległość. Dotyczyć to może zarówno wody w różnych postaciach: słonej, pitnej, destylowanej, jak i chemikaliów, gazów o różnych właściwościach, czy nawet ścieków przemysłowych i komunalnych. Zróżnicowana odporność różnych tworzyw na odmienne czynniki korozyjne daje szeroki wachlarz możliwych zastosowań systemów rurowych i rurociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych:

  • polietylen (PE) – stosowany w instalacjach ogrzewania podłogowego i sprężonego powietrza, w przemyśle spożywczym, w niskich temperaturach (do -50°C) nie zalecany do temperatur poniżej tej granicy oraz powyżej 60°C, jak również dla kwasów utleniających i halogenów;
  • polipropylen (PP-H) – zastosowanie w instalacjach przemysłowych na gorące media (do 80°C), odporny na kwasy, ługi i słabe rozpuszczalniki, nie zalecany do przesyłania kwasów utleniających oraz temperatur poniżej 0°C i powyżej 80°C;
  • polichlorek winylu (PVC) jest odporny na kwasy i ługi, ale nie zalecany do zastosowań w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 60°C;
  • polichlorek winylu chlorowany (PVC-C) odporny na stężone kwasy i ługi w wysokich temperaturach, stosowany w środowiskach agresywnych i gorących, nie zalecany dla rozpuszczalników, alkoholi i temperatur poniżej 0°C;
  • polifluorek winylidenu (PVDF) posiada odporność na kwasy, mieszanki kwasów, brom, przeznaczony do instalacji dla ekstremalnie gorących i agresywnych mediów, przede wszystkim w przemyśle; wykorzystywany także to dystrybucji i magazynowania ultra czystych cieczy i gazów, nie jest zalecany dla roztworów o pH>12, temperatur poniżej -40°C i powyżej 140°C.;
  • akrylonitryl-butadien-styren (ABS) – odporny na słabe ługi, kwasy i sole, stosowany w instalacjach chłodniczych (do -40°C), ale nie zalecany dla środków wybielających i temperatur powyżej 60°C.

Bezpieczeństwo i kontrola systemów rurowych

Aby mieć pewność, że systemy rurowe, w które chcemy zainwestować, czy to w przemyśle, czy w budownictwie, czy obsłudze komunalnej, dobrze jest sięgać po wyroby renomowanych światowych firm, rozprowadzane w Polsce przez firmy takie jak Aconexim Sp. j. Jakość wykonania, i regularnie przeprowadzane kontrole zarówno tworzyw, jak i gotowych systemów i wzorów konstrukcyjnych dają gwarancję bezpieczeństwa i trwałości wyrobów z tworzyw sztucznych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas