Materiał Partnera Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych w komunikacji i energetyce

Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych w komunikacji i energetyce

Tworzywa sztuczne obejmują szereg materiałów o rozmaitych właściwościach, co pozwala na ich szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu czy dziedzinach naszego życia. Polietylen i polipropylen mogą zostać skutecznie wykorzystane do produkcji rur na potrzeby komunikacji oraz energetyki. W jakim charakterze są one stosowane i jakie zalety ma to rozwiązanie? O tym w artykule.

Właściwości tworzyw sztucznych

Do produkcji rur na potrzeby komunikacji oraz energetyki wykorzystuje się polietylen (RPE), polietylen zagęszczony (RHDPE) oraz polipropylen (RPP). W przypadku każdego z tych materiałów powodem są jego właściwości, które umożliwiają skuteczne i bezpieczne wykorzystanie w przemyśle. RPE oraz RHDPE są:

  • odporne na czynniki mechaniczne,
  • odporne na działanie wody, kwasów, alkoholi czy benzyny,
  • bezwonne i bez smaku,
  • obojętne fizjologicznie.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że we wszystkich tych aspektach rury HDPE wykazują większą wytrzymałość niż rury PE, gorzej jednak reagują na niskie temperatury. Natomiast temperatura topnienia polietylenu to 80 stopni Celsjusza, a polietylenu zagęszczonego – około 125 stopni Celsjusza. Podobne właściwości charakteryzują polipropylen, który jest obojętny fizjologicznie i odporny na czynniki chemiczne. Ma ponadto wysoką wytrzymałość na rozciąganie oraz większą sztywność i twardość niż PE.

Rury dla energetyki i komunikacji

Jednym z podstawowych obszarów zastosowań wyrobów z tworzyw sztucznych jest budownictwo. Tu wykorzystywane są one do produkcji rur na potrzeby sieci wodociągowych, ale nie tylko. Polietylen i polipropylen doskonale sprawdzają się budowie kanalizacji kablowej i jako rury osłonowe dla komunikacji oraz energetyki. Rury PE oraz PP przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej. To tego celu stosuje się rury o średnicy zewnętrznej 110 mm i tolerancji średnicy +1,0 mm, łączone za pomocą złączek dwukielichowych z gumowymi uszczelkami. W zakresie rur HDPE producenci rur z tworzyw sztucznych, tacy jak firma Wortex-Bis, mają w swojej ofercie kilka typów produktów o różnym zastosowaniu.

Rury telekomunikacyjne z RHDPE wykorzystywane są w budowie kanalizacji kablowej wtórnej oraz rurociągów kablowych dla kabli telekomunikacyjnych czy telewizji kablowej. Na skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu, przy przejściach przez cieki wodne stosowane są rury polietylenowe przepustowe. Rury polietylenowe karbowane natomiast mogą być używane w kanalizacji pierwotnej oraz na skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych lub energetycznych z innym uzbrojeniem terenu. Rury energetyczne do osłony kabli w warunkach terenowych i sieciach elektroenergetycznych to rury jednowarstwowe gładkościenne.

Opracowanie:

Podziel się