Materiał Partnera Zalety frezowania maszynami CNC

Zalety frezowania maszynami CNC

Podczas frezowania, tak jak we wszystkich innych procesach obróbki metali, olbrzymi nacisk kładzie się przede wszystkim na wysoką precyzję i powtarzalność wytwarzanych elementów. Jednocześnie niezwykle ważne jest uzyskanie jak największego tempa produkcji, oczywiście bez utraty wspomnianych parametrów technicznych. Najlepszym sposobem na osiągnięcie obu tych celów jest wykorzystanie w procesach obróbki maszyn sterowanych numerycznie.

Obrabiarki CNC

Maksymalne zwiększenie wydajności produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów dokładności wymiarowo-kształtowej oraz jakości powierzchni obrabianych elementów metalowych, jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu maszyn doskonałych pod względem konstrukcyjnym – mówi specjalista z firmy Jugema. Jednocześnie muszą one posiadać niezawodne systemy sterowania.

Takie możliwości dają nam obecnie obrabiarki CNC (Computer Numerical Control). Pierwsze frezarki CNC powstały na potrzeby amerykańskich sił powietrznych w połowie ubiegłego wieku i od tamtego czasu są bezustannie doskonalone. Ideą pracy urządzeń tego typu jest sterowanie ruchu głowicy frezarki za pośrednictwem komputera, zaprogramowanego na wytwarzanie przedmiotów o kształcie zadanym przez funkcje matematyczne.

Działanie frezarek CNC

Sterowanie maszynami CNC jest rodzajem sterowania programowego. Oznacza to, że wszystkie informacje na temat kolejności ruchów głowicy oraz zadanych parametrów obróbki przedmiotów zakodowane są w postaci alfanumerycznej. Przygotowanie projektu przebiegu obróbki odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania CAD.

W trakcie pracy frezarka CNC samodzielnie pobiera kolejne narzędzia niezbędne do przeprowadzenia kolejnych etapów obróbki. Pełna automatyzacja procesu umożliwia jego znaczne usprawnienie i skrócenie czasu wykonania przedmiotów, co ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza w przebiegu wieloetapowych operacji, łączących różne metody obróbki (np. jednoczesne frezowanie i nawiercanie).

Zalety frezarek CNC

Frezowanie maszynami CNC zapewnia więc wysoką precyzję i powtarzalność wytwarzanych elementów. Obrabiarki numeryczne umożliwiają produkcję na dużą skalę przedmiotów o najwyższych wymaganiach względem jakości powierzchni, takich jak matryce i formy wtryskowe. Wszystkie uzyskane w ten sposób elementy charakteryzują się doskonałą regularnością wymiarów i kształtów, co pozwala na całkowitą rezygnację z dodatkowej obróbki wykańczającej.

Jednocześnie wzrasta tempo produkcji. Automatyczna wymiana narzędzi pomiędzy kolejnymi etapami obróbki bez konieczności zatrzymywania frezarki i ręcznej wymiany wyposażenia głowicy sprawia, że obrabiarki CNC są najszybszą z dostępnych technologii obróbki metali, ale także tworzyw sztucznych.

Podziel się