Materiał Partnera W jaki sposób powinno się utylizować komputery?

W jaki sposób powinno się utylizować komputery?

Elektrośmieciami nazywamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – urządzenia, które zasilane są prądem lub bateriami. Zawierają one trujące substancje, takie jak: rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom, dlatego klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne. W poniższym artykule przedstawiamy sposób, w jaki powinno utylizować się komputery, które średnio po 2-3 latach stają się właśnie elektrośmieciami.

Utylizacja zgodna z prawem

12 sierpnia 2012 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Określa ona działania, jakie należy przeprowadzić podczas ich utylizacji, a które zaraz omówimy. Są to: zbiórka, selekcja, odzysk oraz recykling.

Jak wspominaliśmy, komputery zawierają wiele toksycznych związków, wśród których najgroźniejszy jest ołów, wykorzystywany przy produkcji kineskopów oraz lamp oscyloskopowych. W niektórych regionach świata nieodpowiednie składowanie niebezpiecznych składników urządzeń komputerowych, bez zachowania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa, prowadzi do narażenia ludności na różne choroby.

Jak przebiega utylizacja komputerów?

Pierwszym etapem recyklingu jest zbiórka odpadów, która może odbywać się poprzez wystawianie sprzętów w określony dzień miesiąca. Coraz częściej można jednak liczyć na specjalistyczne firmy zajmujące się utylizacją elektrośmieci, w tym zużytych komputerów. Zdarza się również trafić na okazjonalne zbiórki prowadzone przez poszczególne instytucje.

Uzyskany sprzęt zostaje poddany procesom demontażu i przetwarzania, którego wynikiem jest pozyskanie pełnowartościowych surowców. Główną zasadą recyklingu jest jak najmniejsza ingerencja w poszczególne podzespoły. Dzieli się on na trzy stopnie. W pierwszym odbywa się odnawianie oraz naprawa, mające na celu przywrócenie pierwotnej funkcji urządzenia. W drugim demontowany jest sprzęt – następuje oddzielenie od siebie elementów wartościowych, które mogą zostać wykorzystane ponownie, oraz niebezpiecznych, zawierających duże ilości ołowiu. W trzecim zachodzi sortowanie i rozdrabnianie odzyskanych podzespołów, aby uzyskać jak największą ilość materiału.

Jedną z firm, zajmującą się bezpośrednim odbiorem elektrośmieci z miejsca wskazanego przez klienta na terenie województwa mazowieckiego oraz utylizacją sprzętu elektronicznego i komputerów, jest Agro Recykling z Warszawy. Dzięki możliwości korzystania z odpowiedniego zaplecza techniczno-magazynowego utylizacja sprzętu komputerowego i elektronicznego, obejmującą m. in. niszczenie dysków twardych, przebiega w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Podziel się