Materiał Partnera Tarcica drewniana – czym jest i jakie są jej rodzaje?

Tarcica drewniana – czym jest i jakie są jej rodzaje?

Drewno jest powszechnie wykorzystywanym materiałem w branży budowniczej. Najczęściej służy ono jako drewno budowlane i konstrukcyjne. Surowca tego używa się podczas budowy dachów, prac wykończeniowych, a także do produkcji podłóg. Poza tym z drewna wykonuje się elementy wykorzystywane w budownictwie, jak np. drzwi, meble i okna. W branży drzewnej główny surowiec stanowi tarcica. Wykorzystuje się ją do wielu prac meblarskich i stolarskich.

Tarcica – czym właściwie jest?

Tarcica jest produktem drzewnym, który otrzymuje się w wyniku rozpiłowania podłużnego drewna okrągłego. W praktyce oznacza to przeprowadzenie przetarcia drewna piłami równolegle do podłużnej osi drewna. Produkcja tarcicy, którą oferuje m.in. firma Ukpol Wood z Częstochowy, odbywa się na trakach pionowych lub taśmowych, które przeznaczone są do kłód. Traki pionowe wykorzystuje się do przecierania grupowego, zaś traki taśmowe służą do przecierania pojedynczego. Z tego wynika, że na trakach pionowych możliwe jest osiągnięcie większej wydajności w trakcie produkcji tarcicy. Podczas przetarcia grupowego stosuje się odgórnie ustalony sprzęg pił, czyli pił trakowych, które znajdują się od siebie w określonych odległość, co daje możliwość uzyskania właściwej grubości tarcicy. Gdy piła przejdzie przez drewno otrzymuje się rzaz, którego mianem określa się utratę mniejszej lub większej ilości przetartego surowca.

W celu usprawnienia pracy traka, należy kontrolować grubość brzeszczotu, a także trzeba dobierać odpowiednie typy narzędzi. Do produkcji tarcicy wykorzystuje się rozmaite gatunki drewna. Wśród najpopularniejszych gatunków znajdują się dąb, brzoza, świerk, sosna, buk.

Jaki wyróżniamy podział tarcic?

Najczęściej dokonuje się podziału tarcic biorąc pod uwagę stopień obróbki oraz uwzględniając grubość i przekrój poprzeczny. Ze względu na stopień obróbki można wyróżnić:

  • tarcicę nieobrzynaną,
  • tarcicę obrzynaną.

Tarcica nieobrzynana charakteryzuje się tym, że tylko dwie powierzchnie równoległe są obrobione, a boczne krawędzie są nienaruszone. Ten rodzaj tarcicy uzyskuje się poprzez jednokrotne przetarcie na trakach. Z kolei tarcica obrzynana posiada cztery płaszczyzny obrobione. Krawędzie czoła również są poddane obróbce. Ten rodzaj tarcicy powstaje na skutek przetarcia na ostro lub dwukrotnego przecierania.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wymiar tarcicy, to do najpopularniejszych rodzajów należą:

  • deska,
  • bal,
  • listwa,
  • łata,
  • krawędziak,
  • belka.

Deska charakteryzuje się tym, że jej grubością wynosi od 19 mm do 45 mm, zaś szerokość od 75 mm do 250 mm. Z kolei bal cechuje się grubością od 50 mm do 100 mm i szerokością od 100 mm do 250 mm. Listwa charakteryzuje się przekrojem poprzecznym w wymiarach od 12-24 mm do 29-70 mm. Wymiary przekroju poprzecznego łaty znajdują się w przedziale od 38-63 mm do 75-140 mm. Krawędziak posiada przekrój od 100/100 mm do 175/175 mm. Przekrój belki mieści się w przedziale od 200/200 mm do 275/275 mm.

Opracowanie:

Ukpol Wood Sp. z o.o.

Częstochowa , Sporna 10

  • tel. 570 531 041

Podziel się