Materiał Partnera Struktura systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Struktura systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Obiekty przemysłowe i komunalne muszą być wyposażone w systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych. Tylko urządzenia wysokiej klasy są w stanie zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa. Z tego względu powinniśmy stawiać na systemy, które są atestowane i posiadają odpowiednie certyfikaty. Systemy detekcji gazów wyposażone są m.in. w czujniki gazów, czujniki przeciwwybuchowe, centralki i mikrocentralki. Czym one się wyróżniają?

Jak wygląda struktura systemu detekcji gazów?

Systemy detekcji gazów złożone są ze strefy zagrożenia wybuchem, strefy niezagrożenia wybuchem oraz centralną część systemu. Strefa zagrożona wybuchem składa się z czujnika przeciwwybuchowego, który wyposażony jest w dwa progi sygnalizacji zagrożenia. Jeśli dojdzie do przekroczenia obu tych progów, wówczas czujnik sygnalizuje to optycznie. Oprócz tego informacje o zagrożeniu przekazywane są do centralnej części systemu. Oferowany przez firmę Gas-Electronic z Suchego Lasu w województwie wielkopolskim czujnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EXC1/822 (813) musi być zasilany zasilaczem EXZAS3/822 (813). Jest to iskrobezpieczny zasilacz.

Wspomniana firma oferuje także czujniki przeznaczone do stref niezagrożonych wybuchem. Przykładem może być czujnik S5CS1 oraz S5SP. Czujniki te posiadają dwa progi sygnalizowania niebezpieczeństwa. W przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia obu z nich, wówczas dochodzi do optycznego zasygnalizowania o tym fakcie na czujniki, a także do przekazaniu informacji o zagrożeni do centralnej części systemu.

Czym charakteryzuje się część centralna systemu detekcji gazu?

Systemy detekcji gazu oprócz czujników posiadają część centralną. Taką może być mikrocentralka S5HZnKmP. Litera „n” oznacza ilość kanałów, czyli ilość zasilaczy EXZAS3 lub czujników, jakie można podłączyć do danej mikrocentralki. Z kolei litera „m” określa ilość przekaźników. Wspomniana mikrocentralka posiada akustyczną i optyczną sygnalizację oraz przekaźniki służące do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. W niewielkich systemach detekcji gazu może ona pełnić funkcję głównej centrali, natomiast w dużych systemach najczęściej pełni funkcję lokalnej sygnalizacji dla kilku czujników, które zamontowane są w jednym pomieszczeniu lub rejonie. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest wysyłanie zbiorczego sygnału do głównej centrali systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych.

Mikrocentralka S5WMZA3K2P służy do małych systemów posiadających od 1 do 3 czujników. Wyposażona jest we wzmocnioną obudowę, która wyróżnia się odpornością na czynników zarówno klimatyczne, jak i mechaniczne. Oprócz tego wspomniana mikrocentralka ma buforowe zasilanie z akumulatora. Kolejnym modelem jest zbiorcza centralka S5CON, która wykorzystywana jest do zdalnego sygnalizowania stanów wykrytych przez wszystkie czujniki. Ponadto służy ona do zasilania czujników znajdujących się w systemach, gdzie nie ma mikrocentralek S5KZnKmP. Takie urządzenie wyróżnia się modułową konstrukcją i pozwala na stworzenie centrali dla różnej liczby kanałów, których ilość mieści się w przedziale od 8 do 60. Jeżeli dojdzie do przekroczenia progów, sygnalizowane jest to optycznie i akustycznie.

Opracowanie:

Gas-Electronic Stefan Samulski

Suchy Las , Rolna 32

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas