Materiał Partnera Spawanie MIG i TIG. Opis metod

Spawanie MIG i TIG. Opis metod

Spawanie jest jednym z najlepszych sposobów łączenia metali. Dzięki częściowemu przetopowi materiału wskutek punktowego działania wysokiej temperatury można łatwo połączyć ze sobą dwa elementy metalowe, zyskując wysoką wytrzymałość i zachowanie wszystkich właściwości. Wielką zaletą spawania jest wiele dostępnych metod, które można dopasować do specyfiki metalu. Jednymi z częściej wykorzystywanych metod spawalniczych są MIG i TIG.

 

Spawanie MIG

 

Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) to rodzaj spawania za pomocą łuku elektrycznego i elektrody nietopliwej, wykorzystującej dodatkowy materiał w postaci drutu spawalniczego. Dzięki przepływowi prądu elektrycznego przez spawany materiał, za sprawą podłączenia do niego przewodu masowego i zbliżeniu elektrody, a w efekcie wytworzeniu łuku elektrycznego generującego wysoką temperaturę metal ulega rozgrzaniu i upłynnieniu. Tworzy się tzw. jeziorko spawalnicze z płynnego metalu pochodzącego ze spawanego materiału oraz podawanego drutu spawalniczego. Dla ochrony stopionego metalu przed wpływem powietrza i możliwością tworzenia się tlenków, a także przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami do spawanego miejsca podawany jest gaz osłonowy. W przypadku metody MIG jest to jeden z gazów obojętnych – hel, argon albo ich mieszanka. Po zastygnięciu jeziorka spawalniczego w jego miejscu powstaje spoina, czyli spaw – wyjaśnia specjalista z firmy Hubeny, która zajmuje się m.in. produkcją konstrukcji stalowych.

 

Spawanie MIG jest wykorzystywane do łączenia różnych rodzajów metali. Spawa się w ten sposób rozmaite odmiany stali – zarówno stopowe, jak i niestopowe. MIG jest używany przy spawaniu metali nieżelaznych, np. aluminium oraz jego stopów, miedzi, tytanu, niklu oraz magnezu i ich stopów. Jednymi z największych zalet spawania MIG jest duża prędkość wykonywania spoin, wysoka wydajność oraz wszechstronność co do rodzajów wykonywanych spawów (tzw. pozycji spawalniczych) oraz zakresu materiałów, które mogą być spawane.

 

Spawanie TIG

 

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas) jest odmianą spawania łukowego, które podobnie jak TIG jest wykonywane w osłonie gazów obojętnych. Podstawową różnicą między spawaniem TIG i MIG jest sposób podawania materiału dodatkowego. Przy spawaniu MIG drut spawalniczy jest odwijany ze szpuli i automatycznie wprowadzany do uchwytu spawalniczego, gdzie ulega stopieniu w łuku elektrycznym powstającym między elektrodą a spawanym materiałem. W przypadku metody TIG stosowane są pręty spawalnicze, które są wprowadzane w obszar łuku elektrycznego ręcznie.

 

Metoda TIG może być używana przy różnych gatunkach metali, jednak ze względu na swoją specyfikę nadaje się zwłaszcza do spawania stali wysokostopowych i nierdzewnych. Metodą TIG, podobnie jak MIG można spawać aluminium, tytan, miedź, nikiel oraz stopy tych metali.

Wielką zaletą spawania TIG jest wysoka jakość uzyskiwanych spoin, które są niezwykle czyste i nie potrzebują dodatkowej obróbki. Do wad spawania TIG należy natomiast zaliczyć stosunkowo niewielką szybkość spawania.

Podziel się