Materiał Partnera Skup złomu – na jakich zasadach działa i czym się zajmuje?

Skup złomu – na jakich zasadach działa i czym się zajmuje?

Znaczenie ekologii wzrosło w naszym codziennym życiu na tyle, że coraz częściej pojawiają się firmy i usługi ułatwiające nam dbanie o środowisko. Również przepisy nakazujące segregację odpadów sprawiają, że coraz więcej materiałów może być odzyskiwanych. Jedną z form działalności, które przynoszą korzyści nam, środowisku oraz wielu gałęziom przemysłu jest skup surowców wtórnych, a w szczególności skup złomu.

Zakres działalności

Mówiąc ogólnie, skup złomu, jak wskazuje nazwa, zajmuje się nabywaniem odpadów metalowych, ich przetwarzaniem oraz sprzedażą. Firma Złomtrans przyjmuje stal oraz stal nierdzewną, metale kolorowe, złom żeliwny i akumulatorowy. Warunkiem przyjęcia odpadów przez skup jest oczyszczenie ich z pozostałości zawartości, jeśli w tym celu były wykorzystywane oraz usunięcie elementów takich jak szkło, plastik czy papier.

Skup puszek aluminiowych nie odbierze od nas tych zapełnionych, ponieważ są one niezdatne do recyklingu. Pamiętajmy wiec o właściwym ich przygotowaniu. Każdy rodzaj metalu ma swoją cenę, co sprawia, że pozbycie się złomu zalegającego nam w domach może zamienić się w zysk dla nas.

Skup metali zajmuje się również ich utylizacją. Poprzez obróbkę odpowiednimi metodami otrzymuje surowiec, który może zostać ponownie wykorzystany. W takim przypadku jest on najczęściej sprzedawany zakładom produkcyjnym, firmom zajmującym się wykonywaniem elementów metalowych, również jubilerom – możliwy jest bowiem odzysk metali szlachetnych.

Ze względu na charakter i różnorodność wyrobów metalowych, ich wagę i rozmiar skup złomu dysponuje sprzętem przystosowanym do przewozu odpadów. Często też oferuje odbiór złomu od klienta, jeśli nie jest on w stanie przewieźć go samodzielnie.

Zasady działalności

Zapotrzebowanie na usługi oferowane przez skup surowców wtórnych nieustannie wzrasta. Powody tego zjawiska są dwa. Po pierwsze, zaostrzają się przepisy dotyczące składowania i segregacji odpadów. Ze względu na szkodliwe substancje, które zepsute lodówki czy sprzęty elektroniczne wydzielają do środowiska, konieczne jest właściwe ich przechowywanie.

Druga przyczyna to zmiana w naszej mentalności. Zauważamy negatywny wpływ, jaki wywieramy na naszą planetę i nie pozostajemy wobec tego obojętni. Coraz częściej szukamy ekologicznych rozwiązań – w zakresie żywności, używanych materiałów, źródeł energii. Oddawanie odpadów do skupu pozwala nam zrobić coś dla środowiska bez większego wysiłku – odpady te przecież i tak są nam zbędne.

Szczególny charakter działalności sprawia, że skup złomu musi uzyskać pozwolenie na składowanie metali. Teren złomowiska musi być odpowiednio zabezpieczony, by nie zagrażać skażeniem okolicznych gruntów.

Podziel się