Materiał Partnera Regeneracja siłowników hydraulicznych

Regeneracja siłowników hydraulicznych

Regularny serwis i regeneracja siłowników hydraulicznych to nieodzowne elementy ich prawidłowego użytkowania. Siłowniki poddawane są ogromnym obciążeniom, co naraża je na szybkie zużycie lub awarię. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo najczęstsze przyczyny awarii siłowników. Podpowiemy również jak powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony serwis i regeneracja tych podzespołów.

Przyczyny awarii siłowników hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne są uważane za elementy dosyć awaryjne. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich pracy. Warto pokrótce omówić najczęstsze przyczyny awarii siłowników. Do usterki dochodzi najczęściej w wyniku utraty szczelności dławicy. Efektem tego jest pojawienie się przecieków wewnętrznych oraz zewnętrznych. Powody powstania tego typu awarii są bardzo zróżnicowane.

Pierwszym elementem sprzyjającym uszkodzeniu jest zanieczyszczony płyn roboczy (olej). Nieregularny serwis i wymiana oleju pogarsza jego parametry, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia.

Kolejnym czynnikiem jest zbyt duże obciążenie siłownika. Długotrwała praca przy maksymalnym obciążeniu znacznie pogarsza parametry wytrzymałościowe. Częstym powodem awarii jest także zużycie prowadnic tłoczyska. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w układzie może w pewnym momencie doprowadzić do awarii. Podobnie jak reakcje fizyko-chemiczne, które zachodzą na poszczególnych elementach siłownika. Dosyć oczywistym powodem usterki są również różnego rodzaju uszkodzenia zewnętrzne.

Zakres prac regeneracyjnych

Zanim omówimy szczegółowo jak przebiega regeneracja siłowników hydraulicznych warto na chwilę skupić się nad opisaniem zakresu prac. Są one dosyć rozległe i obejmują następujące czynności:

  • wymiana uszczelnień siłownika,
  • wymiana lub regeneracja tłoczysk (szlifowanie i chromowanie),
  • drążenie tłoczysk oraz honowanie cylindrów,
  • wymiana rur cylindra,
  • dorabianie ucha cylindra oraz dławicy,
  • wymiana zużytych łożysk,
  • przeprowadzenie testów na specjalnym stanowisku diagnostycznym.

Przebieg regeneracji siłowników hydraulicznych

Usługę regeneracji siłowników hydraulicznych najlepiej powierzyć sprawdzonej firmie, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze przygotowane do wymienionych wyżej prac. Kryteria te spełnia firma Neptun-Hydraulika Siłowa. Sp. z o.o., która posiada duże doświadczenie w serwisowaniu, naprawie i regeneracji siłowników oraz montażu całych instalacji hydraulicznych.

Usługa regeneracji rozpoczyna się od demontażu siłownika na części. Dzięki temu można przeprowadzić kontrolę zużycia oraz zdiagnozować ewentualne uszkodzenia. Pierwszy etap kończy przygotowanie szczegółowej ekspertyzy, która opisuje stan techniczny poszczególnych podzespołów. W określonych przypadkach zakres uszkodzeń powoduje, że naprawa siłownika jest ekonomicznie nieopłacalna. W takiej sytuacji można zlecić wykonanie nowego siłownika według wzoru. Po przygotowaniu i akceptacji kosztorysu regeneracji firma serwisująca przystępuje do pracy. Po wykonaniu naprawy lub regeneracji i dokładnym sprawdzeniu siłownika element jest wysyłany do Zleceniodawcy.

Obciążenie podczas pracy oraz „wrodzona” awaryjność siłowników powoduje, że warto zadbać o ich regularny serwis. Dzięki temu można uniknąć dużo wyższych kosztów związanych z wymianą podzespołów na nowe.

Podziel się