Materiał Partnera Recykling – uciążliwa konieczność, czy rozwiązanie problemu odpadów?

Recykling – uciążliwa konieczność, czy rozwiązanie problemu odpadów?

W dzisiejszym świecie konsumpcji wyrobów bardzo powszechnie mówi się o potrzebie recyklingu. Wiele przesłanek za tym przemawia, jednak wymaga aktywnego zaangażowania ze strony konsumentów czy producentów. Pomocne w tym zakresie są firmy skupu i przerobu zasobów recyklingowych oraz regulacje prawne. Każdy poszukuje korzystnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie oddawania, czy sprzedaży surowców.

Całość zagadnienia należy rozpocząć od rozważenia, czym tak naprawdę jest zagadnienie recyklingu? Chodzi tutaj, o jak największe zmniejszenie zużycia materiałów produkcyjnych w procesach wytwórczych i niegenerowanie odpadów stałych, składowanych na wysypiskach śmieci. Można robić to na dwa sposoby:

  • Poprzez zmniejszenie odpadów,
  • Poprzez ponowne użycie materiałów.

Pierwszy ze sposobów polega na planowaniu gospodarki materiałowej w szeroko pojętych procesach produkcji tak, aby wykorzystać maksimum materiału wyjściowego. Robi się to poprzez opracowanie różnych zastosowań powstałych odpadów, niekoniecznie używa się ich w tej samej fabryce. Często produkty uboczne przerabiane są na inne produkty, ale też paliwa stałe, biośrodki lub produkty poboczne.

Punkty skupu złomu w trosce o środowisko

Druga metoda to wspomniany recykling. Jest to ponowne wykorzystanie tych samych surowców w kolejnym, nowym procesie produkcji, po likwidacji pierwotnego wyrobu. Jest ona bardziej efektywna i pożądana, gdyż surowiec taki może krążyć w obiegu niemal w nieskończoność. Dotyczy jednak tylko wybranych grup materiałów jak plastiki, stal, metale kolorowe. Dobrym przykładem są w tej dziedzinie punkty skupu złomu, jak firma METZŁOM, która współpracując z hutami, odlewniami i firmami z branży surowców wtórnych dba o właściwy obieg odpadami stalowymi.

Dotacje na ponowne wykorzystanie surowców promują recykling

Recykling w swojej podstawowej formie towarowej może być opłacalny. Jednak ze względów ochrony środowiska oraz oszczędności wyczerpujących się surowców naturalnych jest on poddawany odpowiednim regulacjom prawnym. Sterują one w sposób sztuczny ekonomiką takiego przerobu. Jeżeli dany obszar nie jest bezpośrednio dotowany, stosuje się ulgi opłat środowiskowych za spełnienie wymogów powtórnego wykorzystania surowców. Część zbieranych materiałów jest przetwarzana jedynie z obowiązku prawnego.

Jednym z najbardziej dochodowych obszarów recyklingowych jest skup i przetwórstwo stali i metali kolorowych. Ze względu na wysokie ceny tych surowców oraz wysokie zapotrzebowanie przez gospodarki wszystkich krajów świata, obrót nimi opłacalny jest zarówno dla firm skupujących złom, jak i sprzedających taki surowiec. Posiadając niepotrzebny już złom, warto rozważyć jego pozbycie się w zamian za przypływ gotówki. Właściwości, jakimi charakteryzują się różne metale, pozwalają na ich całkowite, powtórne przerobienie na produkty nowe, bez uszczerbku na ich jakości. Zajmuje się tym cały łańcuch dostaw, od skupu złomu, poprzez huty, walcownie i odlewnie.

Opracowanie:

Metzłom

Słupsk , Grunwaldzka 3

Podziel się