Materiał Partnera Recykling różnych rodzajów odpadów

Recykling różnych rodzajów odpadów

Recykling – bardzo ważny termin, dzięki któremu uczymy się, że warto segregować śmieci, ponieważ ma to duże znaczenie w procesie przetwarzania odpadów wtórnych. Możemy w ten sposób uzyskać materiał o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Jakie odpady nadają się do recyklingu i na czym tak naprawdę polega ten proces?

Co to jest recykling?

Odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych, redukuje ilość odpadów oraz pomaga w oszczędnym gospodarowaniu energią. W skrócie – podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów surowcowych i energetycznych, które są potrzebne do ich przetworzenia.

Pomóż środowisku i segreguj papier oraz tworzywa sztuczne

Coraz więcej firm oraz instytucji świadomie rezygnuje z wykorzystania papieru. Znane są już e-faktury, e-dzienniki ucznia oraz elektroniczne podpisy wykorzystywane do potwierdzenia zawarcia umowy. Wciąż jednak na całym świecie produkuje się ogromne ilości papieru rocznie. Przetwarzanie makulatury pozwala ograniczyć eksploatację drzew, oszczędzić wodę, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, a także zyskać miejsce na składowiskach. Należy pamiętać, że papier w postaci gazet, książek, katalogów, tektur, worków papierowych oraz papierów pakowych należy wrzucać do odpowiednich pojemników oznaczonych niebieskim kolorem.

Kolor żółty wyróżnia pojemniki, w których składuje się tworzywa sztuczne, które są bardzo groźne dla środowiska naturalnego. Porzucone odpady uwalniają toksyczne substancje, które przenikają do wód i gleb, a proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Warto mieć to na uwadze, kiedy będziemy chcieli spalić w lesie plastikową butelkę. Opakowania PET można przetworzyć nie tylko na włókna, folie czy oleje opałowe, ale również na meble, dlatego ważna jest świadomość segregacji tego typu odpadów, do których należą m.in. puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach, środkach czystości, kubki po jogurtach, opakowania po margarynie, folie i torebki, a także czyste kanistry plastikowe – wymienia ekspert z firmy Sinoma, która zajmuje się skupem, odbiorem, przetwarzaniem i sprzedażą odpadów.

Gdzie składować szkło i aluminium?

Przeciwnie do tworzyw sztucznych szkło nie zagraża bezpośrednio naturze, ale jest doskonałym surowcem wtórnym i warto go ponownie wykorzystać, ponieważ jego przetworzenie niweluje poziom emisji CO2 oraz innych trujących związków uwalnianych podczas produkcji szklanych opakowań. Wszelkie słoiki, szklane butelki oraz opakowania po kosmetykach należy wrzucać do odpowiednich pojemników oznaczonych kolorem białym – dla szkła bezbarwnego lub kolorem zielonym – dla szkła kolorowego.

Czwartym odpadem komunalnym, który można przetworzyć jest aluminium. Wykorzystanie takich odpadów to duża korzyść ekologiczna, ponieważ można dzięki temu zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza o ok. 95%, a wód o ok. 97%. Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu, a proces można przeprowadzać wielokrotnie, nie tracąc przy tym jakości materiału. Różnego rodzaju puszki, folie i pudełka, które służą jako aluminiowe i stalowe opakowania należy wrzucać wraz z tworzywami sztucznymi do żółtych pojemników.

W Polsce świadomość recyklingu z roku na rok wzrasta, jednakże współczynnik określający ilość wytwarzanych odpadów poddanych utylizacji nie jest zbyt wysoki. Co prawda Polacy wytwarzają mniej odpadów niż kraje skandynawskie, ale regulacje Unii Europejskiej sugerują, że do 2020 roku 50% odpadów powinna być poddawana recyklingowi.

Podziel się