Artykuł sponsorowany Przepisy dotyczące kierowania i serwisowania wózków widłowych

Przepisy dotyczące kierowania i serwisowania wózków widłowych

Wózki widłowe to maszyny, które znajdują zastosowanie w wielu branżach i nie powinno dziwić, że wiele osób decyduje się na ich zakup lub wynajem. Jednak ich obsługa wymaga pewnych umiejętności, dlatego warto znać przepisy, które określają sposób użytkowania i serwisowania wspomnianych urządzeń. Kto może kierować wózkami widłowymi i z jakimi innymi obowiązkami wiąże się ich obsługa?

Regularna konserwacja to podstawa

Obowiązek regularnego serwisowania wózków widłowych regulują przepisy, np. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Można tam przeczytać, że: w celu bezpiecznej eksploatacji UTB (urządzenie transportu bliskiego) eksploatujący zapewnia właściwą obsługę i konserwację UTB.

Systematyczna konserwacja nie powinna być jednak wyłącznie wymogiem, ale także świadectwem odpowiedzialności każdego właściciela takiego specjalistycznego pojazdu. Bez podjęcia takich działań trudno jest zorientować się, co do ogólnego faktycznego stanu technicznego urządzenia – tłumaczy ekspert z firmy TM Service.

Co jednak oznacza „systematyczna konserwacja”? Zasadniczo określa to producent wózka widłowego, ale jeśli taka informacja nie znalazła się w instrukcji, to należy przyjąć, że dla urządzeń objętych pełnym dozorem technicznym jest to 30 dni, a dla tych objętych dozorem ograniczonym – 60 dni.

Trzeba wiedzieć, że jakiekolwiek czynności konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego do tego urzędowo konserwatora.

Kierowanie wózkami widłowymi – niezbędne uprawnienia

Kto może kierować wózkiem jezdniowym podnośnikowym z mechanicznym napędem? Określa to § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Muszą to być osoby pełnoletnie, które dysponują zaświadczeniem kwalifikacyjnym do obsługi wózków jezdniowych uzyskanym na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych – rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Każdy wózek widłowy musi być zgłoszony przez właściciela do UDT i mieć niezbędną dokumentację techniczną. Co za tym idzie, każde takie urządzenie powinno mieć własny “Dziennik Konserwacji”, w którym powinno się zamieszczać wszelkie informacje związane
z czynnościami konserwacyjnymi.

Na właścicielu wózka podnośnikowego ciążą także różne obowiązki, na przykład zgłaszanie niebezpiecznych wypadków związanych z eksploatacją pojazdu. Informacja o takich zdarzeniach musi być przekazana do terenowego organu dozoru. Po zakupie należy także zawiadomić o zamiarze użytkowania urządzenia technicznego.

Kolejnym obowiązkiem jest przestrzeganie wytycznych wydawanych przez organy wspomnianej jednostki regulującej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas