Materiał Partnera Przebieg procesu przeróbki tworzyw sztucznych

Przebieg procesu przeróbki tworzyw sztucznych

Linia produkcyjna związana z przetwarzaniem tworzyw sztucznych to złożony organizm składający się z urządzeń o różnych funkcjach. Ich zadaniem jest wytwarzanie oraz przetwarzanie półproduktów i gotowych wyrobów z plastiku czy jego pochodnych. Należy także podkreślić, że przetwórstwo ma na celu również przetwarzanie dostępnych materiałów, a więc stanowi element procesu recyklingu.

Rozdrobnienie i obróbka cieplna

Pierwszym etapem przetwarzania plastiku jest ich wstępna obróbka w rozdrabniaczach, nazywanych niekiedy młynami do plastiku. W ich wnętrzu oczyszczone wcześniej plastikowe odpady są rozdrabniane, aż do uzyskania sypkiego miału. Wytłaczarki ślimakowe służą przede wszystkim tworzeniu nowych surowców do produkcji konkretnych profili. Materiał sypki powstały w rozdrabiaczu, pod wpływem ciśnienia i temperatury zostaje uplastyczniony, dzięki czemu może on podlegać dalszemu kształtowaniu i być wykorzystany jako półprodukt do dalszej pracy, tłumaczą pracownicy firmy Szczep-Pol.

Schłodzenie oraz metody kształtowania profili

Dalsza obróbka półpłynnego surowca może odbywać się poprzez wytłaczanie, dmuchanie lub odlewy. W międzyczasie do tworzywa dodawane są różnego rodzaju barwniki. Do wytwarzania konkretnych profili służą stoły kalibrujące. To na nich umiejscawia się urządzenia chłodzące, które pomagają utwardzić półpłynny materiał, tak aby uzyskał założony kształt. W całym procesie biorą także udział regulatory temperatury oraz maszyny do odzysku wilgoci. Działają one w taki sposób, aby ograniczyć również emisję gazów powstających w czasie recyklingu do powietrza.

Końcowe etapy procesu recyklingu

Ostatnim etapem procesu przetwarzania tworzyw sztucznych są stanowiska narzędziowe, składające się ze szlifierek i frezarek, które pomagają oczyścić i wygładzić gotowe profile. Metody recyklingu stosowane na liniach technologicznych przetwórstwa charakteryzują się wysokim stopniem odzysku tworzyw sztucznych, co oznacza, że zostają one poddane obróbce niemal w całości. Dzięki temu, nie trafiają one do środowiska naturalnego, tylko zostają ponownie skierowane do obiegu.

Opracowanie:

Szczep-Pol 1 Arkadiusz Szczepański

Łódź , Wersalska 54

Podziel się