Materiał Partnera Profesjonalny serwis pompowni ścieków z firmą INWAP

Profesjonalny serwis pompowni ścieków z firmą INWAP

Bardzo ważnym elementem systemu kanalizacji ciśnieniowej jest przepompownia ścieków. To ona odpowiada za przemieszczanie odpadów płynnych w wyznaczonym kierunku zarówno poziomo, jak i pionowo i to od niej zależy wydajność całej instalacji. Dlatego też istotny jest nie tylko właściwy projekt systemu, ale również jego serwisowanie. Tym wszystkim może zająć się firma INWAP.

Projekt i montaż kanalizacji ciśnieniowej

Podstawę funkcjonowania każdego budynku, czy to prywatnego, czy użytku publicznego, stanowi szereg instalacji, wśród nich instalacja kanalizacyjna. Jej zadaniem jest odprowadzanie odpadów płynnych i tym samym ochrona środowiska przed skażeniem, a nas przed chorobami zakaźnymi. Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje systemów kanalizacji, grawitacyjną oraz ciśnieniową sieć kanalizacyjną. Pierwsza, jak wskazuje nazwa, opiera się na sile grawitacji. Spływ i transport ścieków odbywa się tu pod wpływem ich ciężaru. W jej projekcie uwzględnić zatem należy wymagane spadki oraz odpowiednie średnice rur kanalizacyjnych.

Kanalizacja ciśnieniowa natomiast służy do odprowadzania ścieków bytowych oraz przemysłowych, a także wód drenażowych, wszędzie tam, gdzie nie może zostać poprowadzona sieć grawitacyjna. Jest tak w przypadku, gdy teren jest nierówno ukształtowany, występują cieki wodne lub też na danym obszarze jest mała gęstość zabudowy. Firma INWAP zajmuje się projektowaniem, montażem oraz serwisem kompletnych systemów kanalizacji ciśnieniowej na potrzeby osób prywatnych, firm i instytucji oraz administracji samorządowej. Istotnym elementem takiego układu jest przepompownia, której zadaniem jest przenoszenie ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Serwis pompowni ścieków

Przepompownie ścieków stanowią element miejskiej czy gminnej sieci kanalizacyjnej. Ponadto znajdują zastosowanie między innymi przy zakładach przemysłowych, gospodarstwach rolnych oraz dużych ośrodkach wczasowych. Każdego dnia przepływają przez nie litry zanieczyszczeń, dlatego tak ważne są tu prace konserwacyjne. Częstotliwość serwisu pompowni uzależniona jest od sposobu i intensywności eksploatacji urządzenia, co jest bezpośrednio związane z obiektem lub obiektami, jakie obsługuje. Usługi, jakie w tym zakresie oferuje firma INWAP, obejmują przede wszystkim czyszczenie oraz regularne przeglądy. Prace serwisowe polegające na usunięciu zalegającego szlamu, tłuszczu czy piasku skutecznie chronią pompę oraz układ tłoczny przed awariami wszelkiego rodzaju. W ramach serwisowania produkowanych pomp specjaliści z firmy INWAP sprawdzają też pracę całego układu sterowania, automatyki, zaworów, zasuw, a także instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej.

Opracowanie:

Inwap sp. z o.o.

Brzeg , Starobrzeska 34b

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas