Materiał Partnera Prawidłowa konserwacja dźwigów

Prawidłowa konserwacja dźwigów

Dźwigi towarowe lub osobowe to idealne rozwiązanie, które pomaga w transporcie osób, ale też towarów na wyższe piętra. Sprawdza się w wielorodzinnych budynkach, biurach oraz przedsiębiorstwach, gdzie niezbędny jest transport na wyższe kondygnacje. Jednak dla zachowania bezpieczeństwa jego użytkowników należy dokonywać regularnych przeglądów i konserwacji. Jak powinien wyglądać prawidłowy przegląd windy?

Częstotliwość konserwacji 

Zasady dotyczące częstotliwości przeprowadzania przeglądu ustalone w przepisach prawnych. Wskazują one na częstotliwość przeglądów oraz zakres czynności, jakie powinny zostać wykonane w celu dokładnego sprawdzenia urządzenia. Dla zachowania maksymalnych standardów bezpieczeństwa badanie techniczne i konserwacja dźwigu powinna odbywać się w terminach ściśle określonych w instrukcji konserwacji przygotowanej przez producenta. Wymogi te są dość rygorystyczne co pozwala zachować maksimum bezpieczeństwa dla jej użytkowników, a wypadki ograniczyć praktycznio do zera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prasa Urząd Dozoru Technicznego raz w roku może zostać zlecony dodatkowy przegląd urządzenia, który pozwoli na określenie, czy dźwig działa bez zastrzeżeń i może zostać dopuszczony do ruchu.

Jak wygląda prawidłowa konserwacja dźwigu?

Konserwację dźwigu wykonują wyspecjalizowane firmy, których pracownicy znają wszystkie procedury prawidłowej konserwacji dźwigu. Zespół, który przybywa na miejsce pracy musi wykonać kilka ważnych czynności pozwalających na przeprowadzenie przeglądu zgodnie z wytycznymi. Przegląd dźwigu należy rozpocząć od przeglądu poszczególnych części windy. Następnie należy nasmarować mechanizmy oraz wyregulować poszczególne części dźwigu. Zadaniem konserwacji jest obniżenie tempa zużycia komponentów i zapewnienie bezpieczeństwa na kolejny okres eksploatacyjny. Poszczególne elementy dźwigu powinny zostać ponadto skalibrowane zgodnie z wytycznymi producenta i zabezpieczone przed ewentualną korozją. Prace serwisantów obejmują też usuwanie skutków dewastacji oraz zgłaszanych na bieżąco usterek. Konserwacja dźwigu przeprowadzona rzetelnie i z dokładnością to gwarancja bezpieczeństwa działania urządzenia oraz pewność, że przejdzie ono pomyślnie kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 

 

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas