Materiał Partnera Podstawowe metody obróbki CNC

Podstawowe metody obróbki CNC

Obróbka polegająca na nadawaniu przedmiotom pożądanych kształtów, wymiarów i powierzchni to podstawa procesów produkcyjnych w niemal każdej gałęzi przemysłu. W celu zwiększenia wydajności realizacji tego typu zadań obecnie wykorzystuje się zaawansowane technologie, do których należą urządzenia CNC. W jaki sposób one działają i jakie rodzaje obróbki można wykonywać przy ich pomocy?

Na czym polega obróbka CNC?

Aby zrozumieć, czym jest obróbka CNC, trzeba poznać genezę nazwy tej technologii. Skrót ten pochodzi od angielskiego określenia Computerized Numerical Control, co można przetłumaczyć jako skomputeryzowany sposób sterowania pracą obrabiarek numerycznych. Jest to zatem alternatywa dla manualnej obsługi urządzeń, która przynosi wymierne korzyści i w znacznym stopniu usprawnia obróbkę metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów.

Zastosowanie technologii CNC umożliwia konfigurację i zaprogramowanie obrabiarek, które wyposażone są w mikroprocesory i monitory, tak by realizowały one zadania na podstawie wprowadzonego projektu technicznego. - Wyjaśnia specjalista reprezentujący poznańską narzędziownię Fach Met, która świadczy usługi na obrabiarkach CNC. - Taka automatyzacja procesu produkcji gwarantuje wysoką precyzję i powtarzalność obrabianych przedmiotów, których kształtowanie odbywa się szybko i dokładnie, z zachowaniem pożądanych parametrów.

Rodzaje obróbki CNC

Jeśli chodzi o rodzaje obróbki CNC, to wyróżniamy tu przede wszystkim metody obróbki skrawaniem, która polega na kształtowaniu przedmiotów poprzez usunięcie nadmiaru materiału. Do takich metod należy w szczególności:

  • frezowanie CNC – wykonywane na frezarkach, w których narzędziem ścinającym jest obracający się frez, wzdłuż którego porusza się obrabiany przedmiot;
  • toczenie CNC – w tym przypadku to obrabiany przedmiot się obraca, natomiast skrawanie odbywa się przy pomocy przesuwających się noży tokarskich.

Oprócz tego wśród metod obróbki skrawaniem należy wymienić wiercenie polegające na wykonywaniu otworów przy pomocy obracającego się wiertła, a także szlifowanie stanowiące powszechnie wykorzystywaną metodę kształtowania powierzchni przedmiotów poprzez zastosowanie poruszającego się materiału ściernego. Ponadto należy również wspomnieć o innych metodach obróbki przy pomocy obrabiarek numerycznych, w tym o cięciu laserowym, a także o obróbce plastycznej, np. poprzez gięcie lub zwijanie. Jak się zatem okazuje, technologia CNC to niezastąpione rozwiązanie we współczesnym przemyśle, pozwalające na usprawnienie wielu metod obróbki przedmiotów.

Podziel się