Artykuł sponsorowany Od czego zależy udźwig wózka widłowego?

Od czego zależy udźwig wózka widłowego?

Wózki widłowe powszechnie można spotkać w halach produkcyjnych, magazynach i warsztatach. Cały czas pracują one w wielkopowierzchniowych sklepach, gdzie są pomocne w szybkim transporcie sporych porcji towarów. Każdy operator wózka widłowego ma obowiązek znać jego parametry, co jest potrzebne do bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Jednym z ważniejszych parametrów jest udźwig. Od czego jest zależny?

Czym jest udźwig wózka widłowego?

Udźwig jest wartością, która dotyczy przede wszystkim wózków podnośnikowych. Jest to maksymalna waga ładunku, który daje się przenieść za pomocą urządzenia, jakim jest wózek widłowy. Aby jednak dokładnie zdefiniować zagadnienie, warto przytoczyć definicję udźwigu nominalnego i udźwigu zredukowanego. Pierwszy z nich to największa dopuszczalna masa ładunku, którą urządzenie podnosi na wysokość 3300 milimetrów, przy dopuszczalnej przez producenta odległości środka ciężkości wózka od czoła wideł. Wartość wyrażona jest w kilogramach lub tonach i dotyczy normalnych warunków. Natomiast udźwig zredukowany jest maksymalnym obciążeniem, jakie jest w stanie podnieść urządzenie. Zależy on od wysokości, na jaką podnosi się ładunek i od umiejscowienia środka ciężkości oraz od rodzaju sprzętu.

Kupując lub wypożyczając wózki widłowe w takich miejscach jak LECH-CAR, warto znać ich siłę uciągu. Dotyczy ona wózków o charakterze ciągnikowym. Jest to wartość oznaczająca maksymalną masę, która daje się bezpiecznie przeciągnąć przy użyciu danego urządzenia. Podczas używania wózka, nie należy przekraczać wartości podanych przez producenta, ponieważ grozi to zniszczeniem sprzętu.

Jakie elementy mają wpływ na udźwig wózka widłowego?

Na wózkach widłowych zawsze umieszczona jest tabela, na której operator odczytuje informacje potrzebne mu do pracy. Diagramy te pozwalają operatorom prawidłowo użytkować wózki widłowe. Podane są tam trzy podstawowe wartości:

  • maksymalna waga ładunku, ale pod warunkiem, że wiadoma jest wysokość, na jaką będzie podnoszony ładunek oraz znana jest odległość środka ciężaru od czoła wideł,

  • wysokość, na jaką wózek jest w stanie podnieść ładunek, jednak przy znajomości takich parametrów jak waga towaru i umiejscowienie jego środka ciężkości,

  • prawidłowa odległość środka ciężkości podnoszonego ładunku od czoła wideł, jeżeli wiadoma jest waga ładunku i wysokość, na jaki będzie on wzniesiony.

Z powyższego wynika, że operatorowi do prawidłowego wykonania zadania potrzebne są tylko dwie informacje, bo jest on w stanie odczytać trzecią. Eliminuje to ryzyko trudnych i czasochłonnych obliczeń.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas