Materiał Partnera Natryskiwanie gazowe – jako jedna z metod metalizacji natryskowej

Natryskiwanie gazowe – jako jedna z metod metalizacji natryskowej

Metalizowanie to proces polegający na nanoszeniu na powierzchnię przedmiotów (zazwyczaj metalowych) specjalnej metalicznej warstwy w celu uzyskania powłok odpornych na korozję, ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, a niekiedy także w celach dekoracyjnych. Należy przy tym pamiętać, że jedną z najnowocześniejszych metod zabezpieczania w ten sposób elementów przed korozją, jaką oferują i stosują profesjonalne firmy spawalnicze, jest metalizacja natryskowa, w przypadku której dominującą technologią jest natryskiwanie gazowe.

Czym wyróżnia się proces natryskiwania gazowego

Natryskiwanie gazowe (określane także mianem płomieniowego) to jedna z metod tworzenia metalicznej powłoki ochronnej, najczęściej na metalowym podłożu, poprzez natryskanie stopionego i rozpylonego materiału powłokowego. Metoda ta opatentowana została już w 1909 r przez Maxa Ulricha Schoopa.

Warto przy tym pamiętać, że we współczesnych firmach oferujących natryskiwanie gazowe, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Pekt Welding Józef Glogowski FPHU, źródłem ciepła stosowanym w tej technice jest płomień gazowy, powstający ze spalania najczęściej acetylenu w tlenie, o temperaturze płomienia ok. 3 000 Co, gdzie natryskiwane cząstki osiągają prędkość od 100 do 350 m/s. Nie należy też zapominać, że w przypadku natryskiwania gazowego nanoszony materiał powłokowy może mieć postać:

  • drutu – co stosowane jest dla metali i stopów (wytwarzanych w tej postaci), które nie ulegają uszkodzeniu przed osiągnięciem wysokiej temperatury, która może dochodzić do 3 000 Co. Dodatkowo drut stosuje się do pokrywania przedmiotów o dowolnym kształcie i wielkości, jak np. wałów stalowych, powierzchni cylindrów, łopatek skrawających świdrów itp.,

  • proszku metalicznego - podawanego pod ciśnieniem lub grawitacyjnie do komory mieszania się gazów, z którymi jest on przenoszony do płomienia, gdzie ulega stopieniu lub nadtopieniu. Następnie pod ciśnieniem gazów z płomienia nanoszony jest na natryskiwaną powierzchnię. W przypadku natryskiwania płomieniowego proszkowego wyróżnić można natryskiwanie na zimno (techniką nakładania powłok o strukturze porowatej, zatrzymującej materiał smarny, na przedmioty ulegające zużyciu ściernemu, korozyjnemu, erozji i kawitacji) lub na gorąco (stosowane dla elementów, w przypadku których niezbędna jest odporności na zużycie ścierne, adhezyjne, na korozję, erozję oraz żaroodporność i udarność). Dodatkowo w metodzie natryskiwania na zimno, w zależności od zastosowanego ciśnienia, możemy wyróżnić dwie podmetody - natryskiwanie z niskim bądź wysokim ciśnieniem.

Dlaczego warto wykorzystywać metodę natryskiwania gazowego

Procesy natryskiwania gazowego od wielu lat znajdują zastosowanie w wielu branżach o zróżnicowanym charakterze, a zwłaszcza w głównych sektorach budownictwa oraz przemysłu maszynowego, do ochrony i regeneracji części oraz elementów różnego rodzaju maszyn i urządzeń lub konstrukcji. Jest to bowiem technologia niosąca ze sobą szereg zalet, gdzie głównymi zaletami natryskiwania gazowego jest możliwość dowolnego doboru składu powłoki, prosta obsługa palników natryskowych, możliwość automatyzacji i robotyzacji procesu, natryskiwanie niemal dowolnych miejsc konstrukcji, wielokrotne natryskiwanie tym samym lub różnymi rodzajami materiału, a także niski koszt inwestycji. Dodatkowo stosując natryskiwanie gazowe mamy możliwość wytworzenia powłoki (nawet o dużej grubości) na dowolnym podłożu, bez jego odkształceń i zmian strukturalnych.

Natryskiwanie gazowe to jedna z wydajniejszych metod metalizacji natryskowej, która jest nie tylko nowoczesną formą zabezpieczenia antykorozyjnego, ale umożliwia również regenerację lub zwiększenie odporności na ścieranie i uszkodzenia elementów poddawanych temu procesowi, pozwalając jednocześnie na uzyskanie wysokiej jakości efektów dekoracyjnych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas