Materiał Partnera Napawanie, jako jedna z metod spawalniczych

Napawanie, jako jedna z metod spawalniczych

Spawanie proces który ma na celu trwałe połączenie dwóch elementów. Proces polega na nagrzaniu i stopieniu elementów celem ich połączenia. Proces ten możemy wykonywać przy użyciu różnorodnych metod spawalniczych. Oprócz typowego dla spawania łączenia elementów możemy je także regenerować oraz zmieniać właściwości warstwy wierzchniej. W takim przypadku mamy do czynienia z terminem napawania.

Czym jest napawanie

Proces określany mianem napawania co do zasady nie różni się od tradycyjnego spawania, a do jego przeprowadzenia stosuje się te same urządzenia. Jeśli chodzi zaś o materiały to oprócz standardowych spoiw wykorzystywanych do wykonywania złączy w przypadku spawania oraz w przypadku napawania np. do wypełniania ubytków. Przy napawaniu mamy do dyspozycji także materiały które są nacechowane do zmiany własności warstwy wierzchniej napawanego elementu. W zależności od potrzeb mogą to być materiały odporne na zużycie ścierne, korozję, erozję; itp..

Metody napawania:

Wśród technik napawania (spawania) wyróżniamy m.in.:

  •  napawanie łukowe elektrodą otuloną MMA, łuk elektryczny o temp. 4000-5000ºC, otulina elektrody dzięki swojemu składowi dodatkowo uszlachetnia napoinę (spoinę),
  • napawanie łukowe (w osłonach gazowych) – gdzie wyróżnić można dwie podstawowe metody:
    - TIG - z wykorzystaniem elektrody nietopliwej i gazów osłonowych obojętnych (helu, argonu lub ich mieszanek),
    - MIG/MAG - z wykorzystaniem elektrody topliwej gdzie, zaś rodzaj gazów osłonowych (obojętnych lub aktywnych) będzie uzależniony od rodzaju materiału
    dodatkowego,
  • napawanie łukiem krytym SAW – dokonywane w jarzącym się łuku elektrycznym, gdzie mamy do czynienia z ochroną jeziorka spawalniczego przez granulowany topnik,
  • napawanie plazmowe PTA – metoda w przypadku której dochodzi do stapiania w łuku plazmowym (osiąga temperaturę rzędu 18 000 - 24 000ºC), dodatkowego materiału w postaci proszku lub drutu, który ulega stopieniu i w takiej postaci jest nakładany na podłoże.

Napawanie to usługa oferowana przez firmy świadczące usługi spawalnicze, takie jak Pekt Welding Józef Glogowski FPHU , które w zależności od potrzeb mogą swoje zlecenie wykonywać ręcznie lub automatycznie. Jak wcześniej było wspomniane należy dobrać odpowiedni materiał dodatkowy w zależności od tego jaką warstwę wierzchnią chcemy uzyskać. Pozostaje również wybór metody optymalny dla konkretnej aplikacji.

Opracowanie:

Pekt Welding Józef Glogowski FPHU

Świbie , Główna 24a

Podziel się