Materiał Partnera Na czym polega recykling makulatury?

Na czym polega recykling makulatury?

Odpady papierowe są jednym z najłatwiejszych surowców wtórnych do przetworzenia. W zależności od rodzaju makulaturę można poddawać recyklingowi co najmniej cztery, a w niektórych przypadkach nawet siedem razy z zachowaniem jej pierwotnych właściwości. Takie działania przyczyniają się do ochrony środowiska w zakresie ograniczenia odpadów na wysypiskach śmieci, ale również oszczędności energii i wody.

Pozyskanie odpadów

Pierwszym etapem recyklingowego łańcucha jest segregacja makulatury, na którą składają się między innymi: kartony, zeszyty, książki, gazety, tektura falista, papierowe torby. Te są składowane między innymi przez punkty skupów surowców wtórnych, takie jak na przykład Zakład Obrotu Złomem, którego siedziba znajduje się w Bydgoszczy. Osoby oddające papierowe odpady otrzymują dokument ich przekazania oraz opłatę zgodną z cennikiem danego miejsca. Następnie są one wstępnie segregowane według odpowiednich typów jakościowych, oczyszczane oraz sprasowywane. Finalnie trafiają do papierni, która zajmuje się ich właściwym przetwarzaniem na nowy, zdatny do użycia surowiec.

Produkcja nowego papieru

Przerób makulatury rozpoczyna się od jej rozwłóknienia, czyli wymieszaniu papieru z gorącą wodą i rozdzielaniu go na pojedyncze włókna. W tym procesie następuje również jego wstępne oczyszczanie, jak również dodawanie związków chemicznych, wspomagających odbarwianie. Kolejna faza polega na mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń – piachu, kamieni, szkła, drewna, metali, ale także spinaczy czy zszywek z masy makulaturowej, po czym jest umieszczana w urządzenia frakcjonujących ją ze względu na długość włókien celulozowych. Ostateczny etap recyklingu makulatury to końcowe oczyszczanie oraz odwadnianie za pomocą specjalnych pras, powodujących także zagęszczanie surowca. Po wyjałowieniu włókien mającym na celu zminimalizowanie odpadów, masa zostaje sprasowana i stanowi materiał do wyrobu nowych produktów, na przykład serwetek, kartonów, papieru toaletowego.

W przypadku późniejszego przeznaczenia surowca do druku, pisania, gazet, tektur pudełkowych przed finalnym odwadnianiem konieczne są odbarwianie wraz z wybielaniem. Pierwszy proces przeprowadza się metodą flotacji, czyli rozdzielenia bardzo drobnych ciał stałych poprzez różnicowanie zwilżalności składników. Drugi zaś polega na nadaniu masie białego koloru przy użyciu takich substancji chemicznych jak na przykład: podsiarczyn sodowy lub nadtlenki wodoru. Przy znikomych ilościach celulozy wykorzystuje się natomiast ozon oraz tlen.

Zalety recyklingu papieru

Przede wszystkim odzysk surowca pozwala na przede wszystkim ograniczyć wycinkę drzew i zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych. Ponadto to także ogromna oszczędność w zakresie zużywanej energii elektrycznej oraz wody w porównaniu do produkcji papieru z włókien pierwotnych. Nie można zapomnieć, że proces recyklingu to również mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Z tony makulatury da się uzyskać około 900 kg papieru, który będzie również produktem tańszym dla konsumenta. Należy dodać, że same odpady powstające w trakcie przetwarzania surowca to jedynie wartości rzędu 7-35%. Stąd też właściwa segregacja, skupowanie makulatury oraz jej recykling cechują się dużą efektywnością pod względem ekologicznym.

Opracowanie:

Jelińscy Zakład Obrotu Złomem

Bydgoszcz , Przemysłowa 2

Podziel się