Materiał Partnera Na czym polega projektowanie nowoczesnych ciągów produkcyjnych?

Na czym polega projektowanie nowoczesnych ciągów produkcyjnych?

Stworzenie efektywnej linii technologicznych to zaawansowany proces, przy którym bardzo istotny jest projekt. Właściwie sporządzony plan przygotowania ciągu produkcyjnego rzutuje na jego wydajność i sprawność, dlatego dobrze jest usługi w tym zakresie powierzyć specjalistom. Zajmą się oni również innymi kwestiami – w tym nawet budową maszyn. Co jeszcze zalicza się do działań w zakresie tworzenia stanowisk produkcji?

Projekt ciągu produkcyjnego – dlaczego jest tak istotny?

Każdy zakład zajmujący się wytwarzaniem konkretnych wyrobów dąży do osiągnięcia maksymalnej efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów całego przedsięwzięcia. Odpowiedzialne są za to linie technologiczne. Składają się one przeważnie z kilku, a nawet kilkunastu maszyn i urządzeń, które połączone ze sobą realizują kompleksowy proces produkcji. Kluczowe jest więc zaplanowanie ich działania – tak, by wyeliminować wszelkie przestoje i jednocześnie dopasować sprzęt do charakterystyki eksploatacji.

Z tego względu projektowanie ciągu produkcyjnego to przede wszystkim omówienie jego specyfikacji z klientem. Na tym etapie ustalane są wszystkie rozwiązania technologiczne, jakie mają być wykorzystane. Każda ze stacji może być dodatkowo wyposażona w różnego rodzaju zabezpieczenia czy komponenty wspierające realizację zadań. Ważne jest, by firma zajmująca się wykonaniem takiego projektu była w stanie umiejętnie przełożyć oczekiwania klienta na realia – konieczne jest uwzględnienie odpowiednich maszyn. W ten sposób obniża się koszty procesu produkcji i jednocześnie przyspiesza się go, co sprawia, że stworzenie planu linii technologicznej jest tak istotne.

Wykonanie i uruchomienie ciągu produkcyjnego

Po szczegółowym przygotowaniu projektu należy przystąpić do jego realizacji. Wykonawstwo jest również bardzo skomplikowane – szczególnie w sytuacji, gdy każda z maszyn musi być stworzona od podstaw. Niezbędne jest połączenie ze sobą poszczególnych stanowisk w ciągu produkcyjnym, a także skonfigurowanie oprogramowania odpowiedzialnego za pracę wybranych urządzeń. Przeprowadzeniem niezbędnych działań w tym zakresie zajmuje się firma Abis, która ma duże doświadczenie w projektowaniu oraz wykonawstwie kompletnych ciągów produkcyjnych.

Linię technologiczną po jej stworzeniu i montażu należy uruchomić w celu skontrolowania parametrów jej pracy. Można to zrobić wirtualnie, co pozwala uniknąć uszkodzenia maszyn przy ewentualnych nieprawidłowościach związanych z ich włączeniem. To nowoczesne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się właśnie przy projektowaniu zaawansowanych technologicznie ciągów produkcyjnych.

Opracowanie:

Abis sp. z o.o. sp.k.

Rząska , Kamienna 17

Podziel się