Materiał Partnera
Metale kolorowe – jakie podlegają ponownemu przetwarzaniu?

Metale kolorowe – jakie podlegają ponownemu przetwarzaniu?

Skupy surowców wtórnych to specjalne zakłady, w których najczęściej przyjmowane są metale kolorowe. Wyroby tego typu charakteryzują się szerokim zastosowaniem m.in. w budownictwie i przemyśle, dlatego tak ważne jest ponowne odzyskiwanie surowców z zużytych już elementów. Jakie konkretnie metale kolorowe podlegają recyklingowi w renomowanych skupach?

Cenna miedź

Wyroby wykonane z miedzi to niezwykle istotny element m.in. w budownictwie. Głównym ich atutem jest wytrzymałość na wszelkie czynniki szkodliwe, w tym m.in. problematyczną wilgoć powodującą korozję czy substancje żrące. Rury miedziane wykorzystywane w instalacjach ciepłej i zimnej wody mogą być z powodzeniem poddane recyklingowi. Elementy z tego metalu kolorowego stosuje się też w różnego rodzaju maszynach, które po poważnych awariach są dekompletowane – warto wyodrębnić z nich właśnie wyroby z miedzi.

Miedź jest cennym materiałem, który przyjmuje skup surowców wtórnych Kormet. Rozbudowana oferta daje także możliwość zbycia elementów z mosiądzu. Okazuje się bowiem, że również i one z powodzeniem mogą być powtórnie przetwarzane bez większej utraty swoich parametrów. Do metali kolorowych zalicza się także aluminium. Jest ono wykorzystywane chociażby do produkcji popularnych puszek do napojów. Każdy może zatem w łatwy sposób zadbać o środowisko, zbierając puszki aluminiowe i sprzedając je w renomowanym skupie surowców przyjmującym metale kolorowe.

Recykling metali kolorowych

Kolejnym z metali kolorowych skupowanych w zakładach zajmujących się recyklingiem jest ołów. Do wyrobów zawierających spore ilości tego metalu zaliczyć można przede wszystkim akumulatory. Warto jednak pamiętać, że ich sprzedaż możliwa jest tylko w specjalnych, przystosowanych do tego typu wyrobów skupach surowców wtórnych. Mogą one przyjąć także ołów w postaci czystej i tzw. tłustej, czyli elementy pochodzące np. z przemysłu i zanieczyszczone smarami czy smołą. Popularnym metalem kolorowym przyjmowanym przez skupy złomu jest też stal nierdzewna.

Ze względu na jej charakterystykę wykorzystuje się ją do produkcji wielu elementów konstrukcyjnych, ale także przedmiotów codziennego użytku. Nieustającą popularnością na skupach surowców wtórnych wciąż cieszą się uzyskiwane metodami metalurgii proszkowej węgliki spiekane. Ten materiał narzędziowy jest niezwykle cennym surowcem, który z powodzeniem może być ponownie przetwarzany w procesie recyklingu. Podobnie jest z brązem czy cynkiem – również i te metale kolorowe można bowiem zbyć w dobrym skupie surowców wtórnych.

Podziel się